Registrácia copyrightu
Zaregistrujte svoje autorské práva (copyright) s pomocou profesionála

Registrácia copyrightu

Basic

90
  • Certifikát k autorskému právu
  • Uplatnenie autorských práv
  • Bezpečná registrácia

Premium

(Zahŕňa balík Basic)
190
  • Zahŕňa všetko v balíku Basic
  • Registrácia v Spojenom kráľovstve
  • Certifikát zo Spojeného kráľovstva
odporúčame

Supreme

(Zahŕňa balíky Basic a Premium)
590
  • Zahŕňa všetko v balíku Premium
  • Registrácia autorstva v USA
  • Certifikát autorstva z USA
advokát autorské právo poradenstvo

Prečo registrovať autorské práva?

Registrácia autorských práv rozširuje možnosti ochrany vášho diela. Je to spoľahlivý spôsob, ako zvýšiť ochranu svojich práv, či už ste spisovateľ, dizajnér, vývojár softvéru, hudobník alebo máte iný typ kreatívnej práce. Niektoré z hlavných výhod registrácie autorských práv sú:

Prečo registrovať s nami?

Každé originálne dielo je pre nás niečím čo si zaslúži individuálnu pozornosť a starostlivosť. Riadime sa týmto princípom a preto sa staráme o každý jeden prípad a každé dielo s náležitou odbornou starostlivosťou. Registrácia vašich autorských práv s pomocou našej kancelárie prináša mnohé výhody:

Autorské práva sa rozdeľujú na dve kategórie - osobnostné a majetkové práva.

Osobnostné práva môžu zahŕňať napríklad právo na autorstvo k dielu, právo chrániť dielo proti neoprávneným zásahom, ktoré by mohli napríklad poškodiť autorovú reputáciu.

Majetkové práva vám umožňujú odsúhlasiť alebo zakázať použitie vášho diela ako je napríklad jeho reprodukcia, preklad, zverejnenie, odvysielanie alebo adaptácia. Existuje samozrejme množstvo ďalších práv, ktoré sa spájajú s autorským právom.

Existujú rôzne spôsoby speňaženia vašej práce chránenej autorskými právami. Ak ste autorom diela, napríklad článku alebo knihy, dizajnérom, ilustrátorom, vývojárom hry, tak pravdepodobne už poznáte hodnotu svojho diela. Táto hodnota je prepojená s vašim autorským právom k týmto dielam. A preto ak si svoje dielo riadne nechránite, môžete prísť o peňažný zisk alebo v horšom prípade aj o samotné uznanie autorstva.

Niektoré základné možnosti, ako zarobiť peniaze výkonom autorských práv, sú predaj diela alebo jeho licencovanie. Konkrétny spôsob zarábania závisí od typu diela, pretože je rozdiel ak hovoríme o videohre alebo elektronickej knihe, obe sú dielami avšak pri každom z nich možno predpokladať iný spôsob speňaženia.

Neexistuje jediná správna predpísaná forma, ktorá by určovala to, akým spôsobom je nutné oznamovať svoje autorské právo k dielu verejnosti. Najčastejšie a najpoužívanejšie sú napríklad tieto: Autorské práva vyhradené © 2020 Marek Dobrý alebo Copyright © 2020 Marek Dobrý. Všetky práva vyhradené.

Príkladom výhradnej licencie je, že poskytovateľ licencie (autor) dáva nadobúdateľovi licencie (vydavateľovi) súhlas na výhradné vydanie svojej knihy na určitom území. Napríklad vo Francúzsku. Autor má potom zakázané poskytnúť licenciu niekomu inému počas trvania tejto zmluvy. Výhradná licencia je častokrát výhodnejšia pre autora ako aj pre vydavateľa.

 

Na druhej strane nevýhradná licencia znamená, že autor neposkytuje vydavateľovi výhradné právo na vydanie svojej knihy, takže túto licenciu môže poskytnúť aj niekomu tretiemu. Vďaka tomu môže existovať na rovnakom trhu viac vydavateľov toho istého diela.

Či už ste ilustrátor, sochár, interiérový dizajnér alebo iný typ umelca, vaša práca je založená na vašom duševnom vlastníctve - vašich nápadoch pretvorených do niečoho hmatateľného, niečoho s pridanou hodnotou. Preto musíte túto hodnotu chrániť, keďže ľudia budú kupovať vaše výrobky alebo služby aj vďaka tejto pridanej hodnote. Minimum, ktoré môžete spraviť na ochranu svojho nehmotného majetku, je registrácia ochrannej známky vášho obchodného mena alebo loga, ktoré sú pre vašich klientov dobre známe. Komplexná odpoveď by však závisela od mnohých faktorov, ako je napríklad typ umenia, ktorému sa venujete a rozsah vášho trhu.

Na niektoré aspekty dizajnu vášho výrobku sa môže vzťahovať autorská ochrana, napríklad na obrázky, fotky či ilustrácie. Samotný produktový dizajn však vo väčšine krajín sveta nie je chránený autorským právom. Existuje osobitný právny nástroj nazývaný registrovaný dizajn alebo priemyselný vzor (v závislosti od krajiny), a ten chráni vizuálny alebo estetický aspekt daného výrobku. S registráciou dizajnu vám radi pomôžeme. Neváhajte nás v tejto súvislosti kedykoľvek kontaktovať.

Áno, autorské práva vznikajú automaticky po vytvorení videa. Vzťahujú sa na všetky časti, ktoré ste vytvorili vy ako jeho autor. Video nemusíte ani nahrávať, ani pod ním uvádzať symbol autorských práv pripojený k vášmu menu. Majte však na pamäti, že autorské práva vám nezaručujú "all-in-one" právnu ochranu. Mali by ste mať na pamäti aj to, že vaša značka by mala byť chránená ochrannou známkou a dizajn vášho výrobku môže byť chránený ako registrovaný dizajn.