Licencia na predaj alkoholu

alkohol licencia sbl

Licencia na predaj alkoholu Chcete podnikať v oblasti, ktorá zahŕňa predaj alkoholu (spotrebiteľských balení liehu)? Či už ste kaviareň, reštaurácia, krčma, bar alebo bufet, na predaj alkoholu spravidla potrebujete povolenie od colného úradu, živnostenské oprávnenie na obchodnú činnosť a splnenie niektorých ďalších podmienok, ktoré vyžaduje zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických […]

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR