Registrácia Ekologických Prevádzkovateľov
Zaregistrujte sa do zoznamu ekologických prevádzkovateľov

Potrebujete poradiť?

Registrácia EKO prevádzkovateľa

Registrácia ekologických prevádzkovateľov je vykonávaná na základe zákona a celý proces začína podaním žiadosti. Je vhodná pre osoby alebo spoločnosti, ktoré chcú vykonávať ekologickú poľnohospodársku činnosť, na ktorú sú oprávnené až odo dňa registrácie, a to napr.: 

Čo vám ponúkame

V našej praxi veríme, že každá poctivá práca sa vypláca, a každý výsledok takej práce je potrebné právne zabezpečiť. Preto každý prípad, ktorým sa zaoberáme riešime s náležitou starostlivosťou. Prípady týkajúce sa EKO kultúry riešime obzvlášť citlivo a zameriavame sa na dosiahnutie klientom požadovaného výsledku. Spolupráca s nami prináša viacero benefitov:

Áno, registrácia je dostupná pre fyzické ako aj právnické osoby. Každý z týchto subjektov musí splniť osobitné požiadavky na registráciu.

Áno, registrácia je dostupná pre fyzické ako aj právnické osoby. Každý z týchto subjektov musí splniť osobitné požiadavky na registráciu.

Pre viac informácii k téme registrácie nových ekologických prevádzkovateľov nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na 0944237985 alebo emailom na info@akspila.com

Hlavná platná legislatíva k tejto oblasti je:

Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

Áno, podľa § 8 ods. 1 zákona č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v platnom znení je registrovaný prevádzkovateľ povinný oznámiť do 30 dní kontrolnému ústavu každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v žiadosti o zmenu registrácie a v oznámení/osvedčení o zmene registrácie. 

Tieto zmeny pre Vás vieme kedykoľvek príslušnému ústavu oznámiť.

Áno, viac informácii o registrácii nových odrôd rastlín nájdete na tomto odkaze.