Registrácia odrôd rastlín
Zaregistrujte svoje nové odrody s nami

Poradíme vám?

plant variety lawyer eu

Prečo odrodu registrovať?

Pokiaľ ste vyšľachtili novú odrodu tak jej registrácia je len prirodzeným zúročením vašej dlhoročnej práce. Registráciou vašej odrody zlepšíte vymožiteľnosť vašich práv ako šľachtiteľa. Ide o jediný oficiálny spôsob získania oficiálneho statusu majiteľa danej odrody, a to či už ste šľachtiteľom ovocných stromov, viniča alebo zeleniny. Hlavné výhody registrácie odrody rastlín sú:

Prečo registrovať s nami?

Tvrdá práca každého šľachtiteľa si zaslúži pozornosť a individuálnu starostlivosť. Chápeme to, a preto ku každému prípadu pristupujeme ako k niečomu jedinečnému. Registrácia s našou asistenciou má mnoho výhod.

Áno, pokiaľ si chcete zabezpečiť všetky práva šľachtiteľa danej odrody, musíte zvážiť jej registráciu. Keďže sa pri registrácii nových odrôd rastlín uplatňuje územný princíp, ochrana sa poskytuje len v krajine, v ktorej ste svoju odrodu rastlín zaregistrovali. Výnimkou je napríklad EÚ, kde registrácia odrody rastlín na úrovni únie platí na celom území všetkých členských štátov EÚ.

V niektorých prípadoch, v závislosti od konkrétnej situácie, odporúčame využiť aj "lacnejšiu" verziu ochrany a názov svojej odrody rastlín chrániť ochrannou známkou. Ochranu však bude mať len názov a odroda rastlín ako taká právnu ochranu požívať nebude, a preto je potrebné tento postup dobre zvážiť. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správnej stratégie pre váš prípad, radi vám v tejto veci poradíme.

Základné predpoklady pre registráciu odrody rastlín sú novosť, odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť odrody.

Viac informácii o registrácii rastlinných odrôd na medzinárodnej úrovni môžete nájsť TU.

Pre registráciu odrody rastlín na úrovni EÚ pozrite túto webstránku.

Zoznam vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa registrácie odrôd rastlín v krajinách UPOV nájdete TU.

Po zaregistrovaní vašej odrody rastlín máte výlučné právo udeľovať ostatným osobám súhlas na produkciu, reprodukciu, vývoz, dovoz, ponúkanie na predaj, predaj, uvádzanie na trh tejto odrody a niekoľko ďalších súvisiacich práv.

Členské štáty UPOV väčšinou udeľujú registráciu po dobu 20 rokov odo dňa udelenia práv majiteľa šľachtiteľovi. Pre odrody stromov a viničov je spravidla doba ochrany dlhšia, a to 25 rokov.

Existuje mnoho spôsobov speňažovania registrovanej odrody rastlín. Prvým spôsobom je samotné používanie odrody rastlín jej pestovaním a predajom alebo inak v obchodnom styku čím získavate výhodu oproti konkurencii, ktorá vašu odrodu bez vášho súhlasu používať nemôže. Ďalšou možnosťou je predaj odrody niekomu, kto ju bude používať. Veľmi zaužívanou možnosťou je aj poskytnutie licencie na používanie registrovanej odrody niekomu inému, čím udelíte súhlas na jej používanie výmenou za pravidelný pasívny príjem.

Súhlas majiteľa je vyžadovaný ak ide o predaj semien registrovanej odrody.

Áno, väčšina štátov a systémov ochrany odrôd rastlín toto umožňuje.

Aktuálne existujú dva hlavné regionálne systémy ochrany odrôd rastlín a to systém Európskej únie, ktorý pokrýva všetky členské štáty EÚ a systém Africkej organizácie pre duševné vlastníctvo, ktorý pokrýva všetky jej členské štáty. Akonáhle registrujete svoju odrodu v jednom z týchto systémov, tak je vaša registrácia platná v každom z členských štátov.

Požiadať o registráciu odrody rastlín môže iba šľachtiteľ danej odrody resp. jeho právny zástupca.