Autori
Komplexné právne poradenstvo pre spisovateľov a iných autorov.

Ako chrániť Knihu

Základná príručka, ako si právne chrániť svoju knihu.

Viac Tu

Registrácia copyrightu

Dostupné riešenie ochrany diela pre každého.

Registrovať

Ochranná známka

Spoľahlivé a výhodné riešenie ochrany vašej značky, knižnej postavy, dizajnu a ďalších.

Registrovať

Autori

Ako spisovateľ ste umelcom, ktorý svojimi nápadmi, predstavivosťou a talentom vytvára určitú hodnotu. Preto viete, aká cenná a časovo náročná je tvorba takéhoto diela. Sme tu, aby sme vám pomohli vaše originálne diela chrániť.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na vašu knižnú postavu?
Vedeli ste, že môžete zaregistrovať dizajn svojej knihy?
Vedeli ste, že duševné vlastníctvo je najcennejším aktívom prevažnej väčšiny úspešných podnikov?
Predošlé
Ďalšie

Prečo my?

Vďaka špecializácii na oblasť práva duševného vlastníctva, individuálnemu prístupu ku každému prípadu a transparentným cenám, vám vieme poskytnúť odborné a dostupné právne poradenstvo, a to či už ste jednotlivec alebo veľká spoločnosť.

Časté otázky

Neexistuje jediná správna predpísaná forma, ktorá by určovala to, akým spôsobom je nutné oznamovať svoje autorské právo k dielu verejnosti. Najčastejšie a najpoužívanejšie sú napríklad tieto: Autorské práva vyhradené © 2020 Marek Dobrý alebo Copyright © 2020 Marek Dobrý. Všetky práva vyhradené.

Vo väčšine krajín sa vyžaduje súhlas žijúceho autora pôvodného príbehu na to, aby ste mohli legálne vytvoriť adaptáciu už existujúceho príbehu.

Áno, v prípade, že idete použiť dielo niekoho iného vo svojom diele (napr. knihe) tak potrebujete na to súhlas od ilustrátora. Tento súhlas sa odborne nazýva licencia. Licenčná zmluva medzi vami a ilustrátorom by mala obsahovať, okrem iného, niekoľko bodov, a to opis diela, výhradnosť alebo nevýhradnosť použitia diela, odmenu za poskytnutie súhlasu, platobné podmienky, dĺžka trvania licencie a iné.

Áno, môžete spomenúť vo svojom príbehu známu osobnosť avšak je potrebné dbať na jej osobnostné práva a vyhnúť sa napríklad hanobeniu jej osoby alebo diskusiám o jej osobnom živote.

Áno, môžete použiť výňatok z diela niekoho iného na účely recenzie, kritiky alebo citácie. Takéto použitie diela by však malo byť čestné a malo by byť sprevádzané uvedením autora diela a názvu, na ktorý sa odvolávate.

Áno, paródia diela je legálna vo väčšine krajín sveta, keďže za paródiu sa považuje vytvorenie nového diela s cieľom kritiky alebo komentovania pôvodného diela. Paródia musí spĺňať určité kritéria na to, aby požívala túto právnu ochranu.

Vo väčšine prípadov vydavatelia potrebujú na vypredanie knihy niekoľko rokov a takýmto spôsobom sa uisťujú, že aj o 4 roky budú mať právo na predaj knihy, ktorú môžu mať po tomto čase ešte stále na sklade.

Môže však nastať aj taká situácia, že vydavateľstvo využije svoje postavenie "silnejšieho" pri vyjednávaní zmluvných podmienok a tiež častú neskúsenosť autorov pri vyjednávaní zmluvných podmienok, s úmyslom zadovážiť si neprimerané zmluvné výhody. Toto je jeden z dôvodov, prečo je vhodné vždy konzultovať obsah zmluvy s odborníkom na právo duševného vlastníctva, a to ešte pred jej uzatvorením.

Prvou možnosťou, ktorú máte na zmenu danej situácie je vyjednať s vydavateľom lepšie zmluvné podmienky. To, že by Vám takto vydavateľ odsúhlasil zmenu podmienok k lepšiemu môže znieť ako nepravdepodobné, avšak vo väčšine prípadov je aj v záujme vydavateľa, aby bol "jeho" autor spokojný so zmluvnými podmienkami, keďže práve autorské dielo je zdrojom jeho príjmu.

Pokiaľ pri vyjednávaní s vydavateľom o lepších podmienkach neuspejete, môžete sa obrátiť na advokáta, ktorý by mohol poskytnúť právnu radu ku konkrétnej situácii. V niektorých prípadoch je možné aj ukončenie zmluvy. Konkrétne riešenie však vždy závisí od konkrétneho prípadu.

Vo väčšine prípadov toto vydavateľ len tak spraviť nemôže. Závisí to od nastavenia zmluvy, ktorú ste s vydavateľom podpísali.

Áno, je to možné. Je potrebné však dbať aj na zmluvu s vydavateľom prvej časti knihy, ktorá môže stanovovať, že tento prvý vydavateľ má výlučné právo aj na vydanie pokračovania vašej knihy.

Áno, toto je čiastočne možné, avšak pokiaľ by bola táto časť knihy použitá bez súhlasu autora, tak by muselo ísť o také použitie, ktoré spadá do niektorej z výnimiek, ktoré poskytuje Autorský zákon, pri ktorých sa nevyžaduje udelenie súhlasu autora. Nesmie ísť tiež o také použitie, ktoré by mohlo spôsobiť autorovi ujmu alebo inú škodu.

 

Príkladmo povedané, pokiaľ citujete len pár viet z inej knihy, tak takéto použitie by malo byť v zásade v poriadku. Pokiaľ by ste však použili celú stranu z cudzej knihy bez súhlasu jej autora, už to v poriadku byť nemusí. Všetko závisí od konkrétneho prípadu, účelu použitia a účinku aký má toto použitie diela niekoho iného na vašu knihu.

Áno, avšak iba v určitom rozsahu. Prekladom knihy do iného jazyka vzniká nové dielo a teda autorom prekladu, ako takého, je prekladateľ. Prekladateľ však nemôže bez súhlasu autora preloženú verziu knihy predávať bez súhlasu (licencie) od autora originálneho diela.

Príkladom výhradnej licencie je, že poskytovateľ licencie (autor) dáva nadobúdateľovi licencie (vydavateľovi) súhlas na výhradné vydanie svojej knihy na určitom území. Napríklad vo Francúzsku. Autor má potom zakázané poskytnúť licenciu niekomu inému počas trvania tejto zmluvy. Výhradná licencia je častokrát výhodnejšia pre autora ako aj pre vydavateľa.

Na druhej strane nevýhradná licencia znamená, že autor neposkytuje vydavateľovi výhradné právo na vydanie svojej knihy, takže túto licenciu môže poskytnúť aj niekomu tretiemu. Vďaka tomu môže existovať na rovnakom trhu viac vydavateľov toho istého diela.

Áno, je to možné, stačí si to dohodnúť priamo v dohode o udelení licencie s vydavateľom.

Áno, je to možné, a to aj bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, avšak je potrebné pri použití známky postupovať opatrne a rešpektovať práva majiteľa známky.