Autori
Komplexné právne poradenstvo pre spisovateľov a iných autorov.

Registrácia copyrightu

Dostupné riešenie ochrany diela pre každého.

Registrovať

Ochranná známka

Spoľahlivé a výhodné riešenie ochrany vašej značky, knižnej postavy, dizajnu a ďalších.

Registrovať

Autori

Ako spisovateľ ste umelcom, ktorý svojimi nápadmi, predstavivosťou a talentom vytvára určitú hodnotu. Preto viete, aká cenná a časovo náročná je tvorba takéhoto diela. Sme tu, aby sme vám pomohli vaše originálne diela chrániť.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na vašu knižnú postavu?
Vedeli ste, že môžete zaregistrovať svoje autorské práva k dielu?
Vedeli ste, že duševné vlastníctvo je najcennejším aktívom prevažnej väčšiny úspešných podnikov?
Predošlé
Ďalšie

Prečo my?

Vďaka špecializácii na oblasť práva duševného vlastníctva, individuálnemu prístupu ku každému prípadu a transparentným cenám, vám vieme poskytnúť odborné a dostupné právne poradenstvo, a to či už ste jednotlivec alebo veľká spoločnosť.

Časté otázky

Neexistuje jediná správna predpísaná forma, ktorá by určovala to, akým spôsobom je nutné oznamovať svoje autorské právo k dielu verejnosti. Najčastejšie a najpoužívanejšie sú napríklad tieto: Autorské práva vyhradené © 2020 Marek Dobrý alebo Copyright © 2020 Marek Dobrý. Všetky práva vyhradené.

Vo väčšine krajín sa vyžaduje súhlas žijúceho autora pôvodného príbehu na to, aby ste mohli legálne vytvoriť adaptáciu už existujúceho príbehu.

Áno, v prípade, že idete použiť dielo niekoho iného vo svojom diele (napr. knihe) tak potrebujete na to súhlas od ilustrátora. Tento súhlas sa odborne nazýva licencia. Licenčná zmluva medzi vami a ilustrátorom by mala obsahovať, okrem iného, niekoľko bodov, a to opis diela, výhradnosť alebo nevýhradnosť použitia diela, odmenu za poskytnutie súhlasu, platobné podmienky, dĺžka trvania licencie a iné.

Áno, môžete spomenúť vo svojom príbehu známu osobnosť avšak je potrebné dbať na jej osobnostné práva a vyhnúť sa napríklad hanobeniu jej osoby alebo diskusiám o jej osobnom živote.

Áno, môžete použiť výňatok z diela niekoho iného na účely recenzie, kritiky alebo citácie. Takéto použitie diela by však malo byť čestné a malo by byť sprevádzané uvedením autora diela a názvu, na ktorý sa odvolávate.

Yes, parody is in most countries considered as the creation of new work with purpose of criticism or commenting of the original work. Parody should be made with caution and fair use policy.

In most cases it is because they want to have enough time to sell all the books they produce. Without the license, they would not be able to sell your book and therefore it can happen that they have for instance 5000 copies of your book left in the storage, but they have no right to sell them. Selling all the book copies can take some time.

However, some publishers can try to get so long duration of license that it is no longer justifiable. They can also try to misuse your newbie position in the negotiation to aquire unjustified advantages. This is the reason why you should always consult IP specialist before contracting yourself in longterm agreement.

In vast majority of cases it is not enough to change the title of the book and just a few details in the text of the book to make it different. By changing the title of the work, you are probably not changing the substantial part of your work which is required in order to make the work to be different.

The comprehensive answer for this question would therefore depend on license agreement between you and your actual publisher, and actual legislature of your country.

The first option is to negotiate the change of contract with your publisher. It could sound like a sci-fi but in most cases, the publisher wants you to be happy too, you, as well as other authors, are his source of income and he knows it.

If the first option is not possible, then look for a legal advice for your specific case, there might be a several option available to you, such as termination of contract and so on. However these will strictly depend on pertinent situation and the laws of your country.

In most cases, he can not. However it will depend on the contract you have concluded with publisher.

Yes, this is possible. However, if you have licensed your rights to your sequel book to the first publisher with exclusive license, that can be a problem.

Yes, however, if you want to do this without the original book author permission, the use of such extract must fall under fair use principle and you must not harm or damage the author in anyway.

 

Citing a few sentences from different book might be okay, but one page might be just too far, but of course, it depends on the purpose of this use, the nature of the copyrighted work and the effect of this usage on your book.

Yes, but only in some way. By translating the book into different language a new work is created and so the author of this work is the translator. However, the translator can not translate and sell book in this translated version without the permission (license) from the author of the original book.

Príkladom výhradnej licencie je, že poskytovateľ licencie (autor) dáva nadobúdateľovi licencie (vydavateľovi) súhlas na výhradné vydanie svojej knihy na určitom území. Napríklad vo Francúzsku. Autor má potom zakázané poskytnúť licenciu niekomu inému počas trvania tejto zmluvy. Výhradná licencia je častokrát výhodnejšia pre autora ako aj pre vydavateľa.

Na druhej strane nevýhradná licencia znamená, že autor neposkytuje vydavateľovi výhradné právo na vydanie svojej knihy, takže túto licenciu môže poskytnúť aj niekomu tretiemu. Vďaka tomu môže existovať na rovnakom trhu viac vydavateľov toho istého diela.

Yes, you definitely can do this directly in the license agreement with your publisher.

Yes, but you need to get the author of this book permission before selling the book.

Yes, you can do it without the permission of trademark owner, however, you should do so with caution and common sense.