Hudba
Právne poradenstvo pre hudobný priemysel

Ochranná známka

Zabezpečte si svoje práva k vašej značke.

Registrovať

Registrácia copyrightu

Dostupné riešenie ochrany diela pre každého.

Registrovať

Registrácia dizajnu

Spoľahlivý spôsob ochrany vášho dizajnu.

Registrovať

Hudba

Či už ste samostatný hudobník alebo kapela, vieme, že tvorba hudby si vyžaduje veľa času a energie. Sme tu, aby sme vám ponúkli komplexnú právne poradenstvo vo všetkých otázkach práva duševného vlastníctva, tak aby ste sa mohli viac sústrediť na svoje umenie a menej sa starať o prípadné porušenie svojich práv, či už ide o značku, autorské práva, merch alebo samotnú hudbu.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov alebo logo svojej kapely?
Vedeli ste, že svoj merch viete chrániť aj ochrannou známkou?
Predošlé
Ďalšie

Prečo my?

Vďaka špecializácii na oblasť práva duševného vlastníctva, individuálnemu prístupu ku každému prípadu a transparentným cenám, vám vieme poskytnúť odborné a dostupné právne poradenstvo, a to či už ste jednotlivec alebo spoločnosť.

Časté otázky

Áno, určite to odporúčame zvážiť! Váš názov môže byť (alebo už je) vašou značkou a ľudia vás vďaka nemu poznajú. To znamená, že názov kapely môže mať hodnotu, ktorú by ste si mali chrániť.

Aby ste si udržali práva k svojmu logu, nestačí logo len používať, ale je vhodné ho registrovať ho ako ochrannú známku na produkty, ktoré chcete pod týmto logom predávať (oblečenie, doplnky a iný značkový tovar) na príslušnom území. Ak si logo nechránite ochrannou známkou, môžete rýchlo zistiť, že niekto iný predáva tričká s vaším logom bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

Áno, autorské práva k hudbe vznikajú automaticky po vytvorení skladby a jej uložení v elektronickom formáte. Autorské práva sa vzťahujú na názov vašej skladby, text, melódiu atď. Majte však na pamäti, že autorské práva vám nezaručujú "all-in-one" právnu ochranu a tiež, že niektoré krajiny (napríklad USA) vyžadujú, aby ste si autorské práva zaregistrovali k tomu, aby ste získali všetky výhody vyplývajúce z autorských práv.

Áno, autorské práva vznikajú automaticky po vytvorení videa. Vzťahujú sa na všetky časti, ktoré ste vytvorili vy ako jeho autor. Video nemusíte ani nahrávať, ani pod ním uvádzať symbol autorských práv pripojený k vášmu menu. Majte však na pamäti, že autorské práva vám nezaručujú "all-in-one" právnu ochranu. Tiež môžete zvážiť registráciu ochrannej známky prípadne iné spôsoby právnej ochrany.

Veľmi dobrým základom pre ochranu vašich práv je zadefinovanie si základnej stratégie ochrany duševného vlastníctva a registrácia základných ochranných známok ako sú napríklad meno vašej kapely alebo umelecké meno. Komplexná odpoveď na túto otázku by však závisela od viacerých faktorov, ako je napríklad typ vašich produktov, typ obsahu a krajiny v ktorých pôsobíte.

Áno, určite to odporúčame zvážiť! Názov vášho kanálu na YouTube môže byť (alebo už je) vašou značkou a ľudia vás vďaka nemu poznajú. To znamená, že názov vášho YouTube kanála môže mať hodnotu, ktorú by ste si mali chrániť.

V skratke máte právo vyrobiť, zverejniť, distribuovať a predávať kópie vášho diela a tiež máte právo vylúčiť z týchto činností ostatných. To znamená, že máte právo iným zakázať tieto aktivity voči vášmu dielu. Tiež máte právo verejne dielo odprezentovať a vytvoriť ďalšiu adaptáciu diela.

Áno, niekto iný môže používať logo vašej kapely, a to napríklad keď predáva produkty alebo ponúka služby v inom segmente. V niektorých prípadoch to však môže byť považované za nekalú súťaž. Na takúto situáciu sa môžete pripraviť správnou stratégiou ochrany duševného vlastníctva a registráciou vášho loga ako ochrannej známky pre určité kategórie výrobkov alebo služieb. Pre viac informácií nás kedykoľvek kontaktujte.

Môžete sa pokúsiť kontaktovať túto osobu a upozorniť ju, že si neželáte, aby ďalej porušovala vaše práva, a prípadne navrhnúť vzájomné rokovanie, ak ste napríklad ochotní udeliť jej licenciu na pokračovanie v tejto činnosti výmenou za licenčné poplatky. Vždy môžete požiadať odborníka na duševné vlastníctvo o radu alebo o spísanie výzvy na ukončenie porušovania vašich práv vo vašom mene. Z dlhodobého hľadiska to môže byť oveľa bezpečnejšia a lacnejšia možnosť.

Môžete sa pokúsiť kontaktovať túto osobu a upozorniť ju, že si neželáte, aby ďalej porušovala vaše práva, a prípadne navrhnúť vzájomné rokovanie, ak ste napríklad ochotní udeliť jej licenciu na pokračovanie v tejto činnosti výmenou za licenčné poplatky. Vždy môžete požiadať odborníka na duševné vlastníctvo o radu alebo o spísanie výzvy na ukončenie porušovania vašich práv vo vašom mene. Z dlhodobého hľadiska to môže byť oveľa bezpečnejšia a lacnejšia možnosť.

Áno, ak získate súhlas autora. V opačnom prípade by ste sa mali vyhnúť používaniu obsahu, ktorý nevlastníte, napríklad hudby, obrázkov, videí alebo ich častí. Princíp "fair use" tu nefunguje vždy a má svoje hranice. Majte na pamäti, že napríklad ak na platforme YouTube dostanete 3 sankcie za porušenie autorských práv (copyright strikes), môže sa stať, že váš kanál (a všetky pridružené kanály spolu s celým účtom YouTube) bude zrušený.

Áno, môžete, a to za predpokladu ak tento názov spĺňa požiadavky na zápis ochrannej známky do príslušného registra.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR