Sociálne siete
Právne poradenstvo pre tvorcov digitálneho obsahu

Ochranná známka

Zabezpečte si svoje práva k vašej značke.

Registrovať

Registrácia copyrightu

Dostupné riešenie ochrany diela pre každého.

Registrovať

Registrácia dizajnu

Spoľahlivý spôsob ochrany vášho dizajnu.

Registrovať

Sociálne siete

Či už máte malý alebo veľký kanál na YouTube, vytvárate obsah na Instagrame alebo TikToku, vieme, že vaša práca nikdy nekončí, vyžaduje veľa tvorivej energie, času a vždy je na čom pracovať. Sme tu, aby sme vám ponúkli komplexné právne poradenstvo, a to najmä v oblasti vášho duševného vlastníctva, a to tak aby ste sa mohli viac venovať svojmu umeniu a menej sa starať o prípadné porušenie vašich práv, či už ide o vašu značku, autorské práva, merch alebo hudbu.

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov YouTube kanálu?
Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na svoj digitálny produkt?
Predošlé
Ďalšie

Prečo my?

Vďaka špecializácii na oblasť práva duševného vlastníctva, individuálnemu prístupu ku každému prípadu a transparentným cenám, vám vieme poskytnúť odborné a dostupné právne poradenstvo, a to či už ste jednotlivec alebo spoločnosť.

Časté otázky

Áno, určite to odporúčame zvážiť! Názov vášho kanálu na YouTube môže byť (alebo už je) vašou značkou a ľudia vás vďaka nemu poznajú. To znamená, že názov vášho YouTube kanála môže mať hodnotu, ktorú by ste si mali chrániť.

Áno, určite to odporúčame zvážiť! Logo vášho kanálu na YouTube môže byť (alebo už je) vašou značkou a ľudia vás vďaka nemu poznajú. To znamená, že logo môže mať hodnotu ako ktorákoľvek iná značka, a preto by ste si ho mali chrániť.

Áno, autorské práva vznikajú automaticky po vytvorení videa. Vzťahujú sa na všetky časti, ktoré ste vytvorili vy ako jeho autor. Video nemusíte ani nahrávať, ani pod ním uvádzať symbol autorských práv pripojený k vášmu menu. Majte však na pamäti, že autorské práva vám nezaručujú "all-in-one" právnu ochranu. Mali by ste mať na pamäti aj to, že vaša značka by mala byť chránená ochrannou známkou a dizajn vášho výrobku môže byť chránený ako registrovaný dizajn.

Áno, niekto iný môže používať názov vášho kanálu, napríklad keď predáva produkty alebo ponúka služby v inom segmente. V niektorých prípadoch to však môže byť považované za nekalú súťaž. Na takúto situáciu sa môžete pripraviť správnou stratégiou ochrany duševného vlastníctva a registráciou názvu vášho YouTube kanálu ako ochrannej známky pre určité kategórie výrobkov alebo služieb. Pre viac informácií nás kedykoľvek kontaktujte.

Niekedy je veľmi zložité rozpoznať či ide v danom prípade o porušovanie práv duševného vlastníctva alebo nie. Tiež je náročné podať všeobecnú odpoveď o šanci na úspech pri ochrane vašich práv, pretože to skutočne závisí od konkrétneho prípadu. Napríklad pokiaľ tento druhý kanál skutočne používa váš obsah a nápady bez vášho súhlasu, môžete kontaktovať YouTube support, aby takýto obsah z druhého kanálu stiahol a upozornil jeho majiteľa na porušovanie vašich práv. Pokiaľ máte za to, že niekto porušuje vaše práva, sme vám kedykoľvek k dispozícii a radi s vami preberieme možnosti ďalšieho postupu.

Veľmi dobrá úvodná stratégia, na ochranu duševného vlastníctva, je ochranná známka pre názov vašej značky v krajinách vášho záujmu a dobré licenčné zmluvy. Komplexná odpoveď by však závisela od mnohých faktorov, ako je typ obsahu, ktorý tvoríte, krajiny v ktorých ponúkate vaše výrobky alebo služby a iné.

Môžete sa pokúsiť kontaktovať túto osobu a upozorniť ju, že si neželáte, aby ďalej porušovala vaše práva, a prípadne navrhnúť vzájomné rokovanie, ak ste napríklad ochotní udeliť jej licenciu na pokračovanie v tejto činnosti výmenou za licenčné poplatky. Vždy môžete požiadať odborníka na duševné vlastníctvo o radu alebo o spísanie výzvy na ukončenie porušovania vašich práv vo vašom mene. Z dlhodobého hľadiska to môže byť oveľa bezpečnejšia a lacnejšia možnosť.

Áno, ak získate súhlas autora tohto videa. V opačnom prípade by ste sa mali vyhnúť používaniu obsahu, ktorý nevlastníte, napríklad hudby, obrázkov, videí alebo ich častí. Princíp "fair use" tu nefunguje vždy a má svoje hranice. Majte na pamäti, že ak dostanete 3 sankcie za porušenie autorských práv (copyright strikes), môže sa stať, že váš kanál na YouTube (a všetky pridružené kanály spolu s celým účtom YouTube) bude zrušený.

Copyright strike znamená, že niekto (vlastník autorských práv) predložil úplnú a platnú žiadosť o stiahnutie vášho obsahu alebo jeho časti na oddelenie YouTube a dotknuté video bude zo služby YouTube stiahnuté, aby boli dodržané príslušné právne predpisy. Ak kanál YouTube dostane 3 takéto copyright strajky, tak tento kanál spolu s pridruženými kanálmi YouTube bude zrušený, všetky nahrané videá budú odstránené a osoba už nebude môcť vytvárať nové kanály. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi služby YouTube (YouTube Help) alebo sa môžete poradiť s odborníkom na ochranu duševného vlastníctva.

Keďže ľudia vaše logo rozpoznajú a spájajú si ho s vami, je ochranná známka veľmi dobrou voľbou. Ak nie ste autorom loga, zvážte aj získanie licencie od jeho tvorcu, a to aj na účely jeho registrácie ako ochrannej známky či na iné obchodné a marketingové účely. Predídete tak potenciálnym sporom v budúcnosti.

Máte niekoľko možností, ale optimálne riešenie závisí od viacerých faktorov, ktoré by ste mali najprv konzultovať s odborníkom na právo duševného vlastníctva. V niektorých prípadoch môžete tento dizajn zaregistrovať ako priemyselný vzor, v iných prípadoch ako ochrannú známku alebo autorské právo.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR