Cenník
Ak ste nenašli čo hľadáte, kedykoľvek nás kontaktujte.
Viac informácii

Služby

Ochranná známka Európskej únie
Spracovanie a podanie prihlášky Ochrannej známky Európskej únie vrátane prípravy zoznamu tovarov a služieb pre 1 triedu.
Doplatok za prihlásenie druhej triedy tovarov alebo služieb je 80 € a doplatok za tretiu a každú ďalšiu triedu je 180 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.
1100 €
Ochranná známka v USA
Spracovanie a podanie prihlášky Ochrannej známky v USA vrátane prípravy zoznamu tovarov a služieb pre 1 triedu.
Doplatok za prihlásenie druhej a každej ďalšej triedy tovarov alebo služieb je 280 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.
550 €
Ochranná známka v SR
Spracovanie a podanie prihlášky ochrannej známky v Slovenskej republike vrátane spracovania zoznamu tovarov a služieb pre 3 triedy.
Doplatok za prihlásenie štvrtej a každej ďalšej triedy tovarov alebo služieb je 50 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.
200 €
Dizajn v Európskej únii
Spracovanie a podanie prihlášky pre jeden dizajn.
Doplatok za každý ďalší dizajn v prihláške je 230 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.
550 €
Dizajn v USA
Spracovanie a podanie prihlášky pre jeden dizajn.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.
1900 €
Dizajn v SR
Spracovanie a podanie prihlášky pre jeden dizajn.
Doplatok za každý ďalší dizajn v prihláške je 30 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.
180 €
Registrácia autorského práva (BASIC)

Spracovanie a podanie základnej žiadosti o registráciu autorského práva.
Poplatky za podanie žiadosti sú v cene už zahrnuté.

60 €
Registrácia autorského práva (PREMIUM)

Spracovanie a podanie základnej žiadosti o registráciu autorského práva pre jedno dielo a žiadosti o registráciu v rámci Spojeného kráľovstva.
Poplatky za podanie žiadosti sú v cene už zahrnuté.

150 €
Registrácia autorského práva (SUPREME)

Spracovanie a podanie základnej žiadosti o registráciu autorského práva pre jedno dielo, žiadosti o registráciu v rámci Spojeného kráľovstva a žiadosti o registráciu v USA.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

495 €