Cenník
Ak ste nenašli čo hľadáte, kedykoľvek nás kontaktujte.
Kontaktujte nás
Ochranná známka Európskej únie

Spracovanie a podanie prihlášky Ochrannej známky Európskej únie vrátane prípravy zoznamu tovarov a služieb pre 1 triedu.
Doplatok za prihlásenie druhej triedy tovarov alebo služieb je 80 € a doplatok za tretiu a každú ďalšiu triedu je 180 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

1100 €
Ochranná známka v USA

Spracovanie a podanie prihlášky Ochrannej známky v USA vrátane prípravy zoznamu tovarov a služieb pre 1 triedu.
Doplatok za prihlásenie druhej a každej ďalšej triedy tovarov alebo služieb je 280 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

550 €
Ochranná známka v SR

Spracovanie a podanie prihlášky ochrannej známky v Slovenskej republike vrátane spracovania zoznamu tovarov a služieb pre 3 triedy.
Doplatok za prihlásenie štvrtej a každej ďalšej triedy tovarov alebo služieb je 50 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

235 €

Služby

Dizajn v Európskej únii

Spracovanie a podanie prihlášky pre jeden dizajn.
Doplatok za každý ďalší dizajn v prihláške je 230 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

550 €
Dizajn v USA

Spracovanie a podanie prihlášky pre jeden dizajn.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

1900 €
Dizajn v SR

Spracovanie a podanie prihlášky pre jeden dizajn.
Doplatok za každý ďalší dizajn v prihláške je 30 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

200 €
Registrácia copyrightu

Spracovanie a podanie žiadosti o registráciu autorského práva k dielu v USA.

Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

395 €
Licenčná zmluva

Spísanie štandardnej licenčnej zmluvy pre jedno dielo podľa autorského zákona.

350 €
Revízia zmluvy

Revízia zmluvy týkajúcej sa autorského diela a písomné stanovisko s pripomienkami.

295 €
Registrácia odrody v Európskej únii

Spracovanie a podanie online žiadosti o registráciu jednej odrody rastlín na Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO).

Viac o tejto službe sa dozviete TU

Kontaktujte nás
Registrácia odrody v SR

Spracovanie a podanie žiadosti o registráciu jednej odrody rastlín v Slovenskej republike.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

Kontaktujte nás
Overenie dostupnosti názvu pre novú odrodu

Prieskum dostupnosti navrhovaného názvu pre novú odrodu rastlín v databáze CPVO.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

Kontaktujte nás
Úvodná konzultácia

Úvodná konzultácia telefonicky alebo emailom, a to v rozsahu do 30 minút.

0 €
IP Scan

Spracovanie IP Scanu prostredníctvom grantovej schémy EUIPO SME fund pre malé a stredné podniky.

Spísanie žiadosti o grant v rámci tejto schémy je v cene zahrnuté.

Po úspešnom získaní grantu a dodaní služby IP Scan vám bude vrátených až 90% (450 EUR) z celkovej zaplatenej sumy.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

500 €
IP Enforcement

Spracovanie služby IP Enforcement (Stratégia presadzovania práv duševného vlastníctva) prostredníctvom grantovej schémy EUIPO SME fund pre malé a stredné podniky.

Spísanie žiadosti o grant v rámci tejto schémy je v cene zahrnuté.

Po úspešnom získaní grantu a dodaní služby IP Enforcement vám bude vrátených až 90% (720 EUR) z celkovej zaplatenej sumy.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

800 €

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR