Cenník
Ak ste nenašli čo hľadáte, kedykoľvek nás kontaktujte.
Kontaktujte nás
Ochranná známka Európskej únie

Spracovanie a podanie prihlášky Ochrannej známky Európskej únie vrátane prípravy zoznamu tovarov a služieb pre 1 triedu.
Doplatok za prihlásenie druhej triedy tovarov alebo služieb je 80 € a doplatok za tretiu a každú ďalšiu triedu je 180 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

1100 €
Ochranná známka v USA

Spracovanie a podanie prihlášky Ochrannej známky v USA vrátane prípravy zoznamu tovarov a služieb pre 1 triedu.
Doplatok za prihlásenie druhej a každej ďalšej triedy tovarov alebo služieb je 280 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

550 €
Ochranná známka v SR

Spracovanie a podanie prihlášky ochrannej známky v Slovenskej republike vrátane spracovania zoznamu tovarov a služieb pre 3 triedy.
Doplatok za prihlásenie štvrtej a každej ďalšej triedy tovarov alebo služieb je 50 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

200 €

Služby

Dizajn v Európskej únii

Spracovanie a podanie prihlášky pre jeden dizajn.
Doplatok za každý ďalší dizajn v prihláške je 230 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

550 €
Dizajn v USA

Spracovanie a podanie prihlášky pre jeden dizajn.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

1900 €
Dizajn v SR

Spracovanie a podanie prihlášky pre jeden dizajn.
Doplatok za každý ďalší dizajn v prihláške je 30 €.
Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

180 €
Registrácia copyrightu

Drafting and filing application for registration of copyright to one work in the United States.

Poplatky úradu za podanie prihlášky sú v cene už zahrnuté.

395 €
Licenčná zmluva

Spísanie štandardnej licenčnej zmluvy pre jedno dielo podľa autorského zákona.

350 €
Revízia zmluvy

Revízia zmluvy týkajúcej sa autorského diela a písomné stanovisko s pripomienkami.

295 €
Registrácia odrody v Európskej únii

Spracovanie a podanie online žiadosti o registráciu jednej odrody rastlín na Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO).

Viac o tejto službe sa dozviete TU

Kontaktujte nás
Registrácia odrody v SR

Spracovanie a podanie žiadosti o registráciu jednej odrody rastlín v Slovenskej republike.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

Kontaktujte nás
Overenie dostupnosti názvu pre novú odrodu

Prieskum dostupnosti navrhovaného názvu pre novú odrodu rastlín v databáze CPVO.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

Kontaktujte nás
Úvodná konzultácia

Úvodná konzultácia telefonicky alebo emailom, a to v rozsahu do 30 minút.

0 €
IP Scan

Spracovanie IP Scanu prostredníctvom grantovej schémy EUIPO SME fund pre malé a stredné podniky.

Spísanie žiadosti o grant v rámci tejto schémy je v cene zahrnuté.

Po úspešnom získaní grantu a dodaní služby IP Scan vám bude vrátených až 90% (450 EUR) z celkovej zaplatenej sumy.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

500 €
IP Enforcement

Spracovanie služby IP Enforcement (Stratégia presadzovania práv duševného vlastníctva) prostredníctvom grantovej schémy EUIPO SME fund pre malé a stredné podniky.

Spísanie žiadosti o grant v rámci tejto schémy je v cene zahrnuté.

Po úspešnom získaní grantu a dodaní služby IP Enforcement vám bude vrátených až 90% (720 EUR) z celkovej zaplatenej sumy.

Viac o tejto službe sa dozviete TU

800 €