Blog
Prehľad najnovších článkov a noviniek.
Uncategorized

Duševné vlastníctvo a vesmír

Intellectual Property in Space Intellectual property (IP) law has experienced many challenges accross its existence such as Internet, Artificial Intelligence and Metaverse, but these are just a merely small challenges in comparisson to those ahead of us. Expansion of humankind in the outer space is inevitable and commercialization of this

Read More
Uncategorized

Brazília pristúpila k Haagskemu systému

Mauritius joins the Madrid system Madrid system which purpose is to allow registration of trademark on international level was established more than 130 years ago and is functional until this day. Now it will have a new member state – Mauritius, starting from May 2023. This country is therefore becoming the

Read More
Uncategorized

Maurícius pristúpil k Madridskému známkovému systému

Mauritius joins the Madrid system Madrid system which purpose is to allow registration of trademark on international level was established more than 130 years ago and is functional until this day. Now it will have a new member state – Mauritius, starting from May 2023. This country is therefore becoming the

Read More
Uncategorized

Oznamovacia povinnosť pre tvorcov obsahu

Social network Channel registration duties If you have a YouTube channel, share videos on TikTok, Facebook Watch or Instagram, it is likely that you are subject to a new reporting obligation to the Media Services Council (“the Council”). In this article, we look at who does and does not have

Read More
Uncategorized

IP Grant for SMEs

EUIPO 2023 Grant for SMEs In 2023 small or medium enterprises (SMEs) can apply for a grant related to intellectual property protection at the European Union intellectual property office (EUIPO). The aim of this grant scheme is to help small and medium businesses to protect their intellectual property such as

Read More
Uncategorized

Patentovanie softvéru

Software patenting Software can be very valuable intellectual property (IP). There have always been discussions about whether or not it is possible to patent software or not. This issue is connected to question of „What are the possibilities of software legal protection?“ The concrete answers depends on pertinent country law.

Read More
Uncategorized

Možno patentovať umelú inteligenciu?

Is AI patentable? There has been a quite boom around artificial intelligence (AI) and many Startups deal with AI and related issues. Here is the brief article talking about AI and its place in intellectual property law from practical point of view. We will also display in what areas and

Read More
Uncategorized

Ochrana duševného vlastníctva na regionálnej úrovni

Regional Intellectual Property Protection Does your business have regional dimension? Or do you plan to expand with it to regional level soon? If your answer is yes, you should know more about regional intellectual property (IP) protection. Some regions in the world have established specialized IP protection organisations. These deal

Read More
Uncategorized

Duševné vlastníctvo a Mobilné aplikácie

Intellectual Property and Mobile Apps Mobile applications (apps) cover the huge part of digital economy market and they achieved enormous growth in the past several years. This branch of digital market is estimated to reach 6,3 trillion $ value in 2021 which is a vast growth in comparison to year 2016

Read More

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR