Ako zarábať peniaze duševným vlastníctvom

Zarábajte svojim duševným vlastníctvom

Registrácia duševného vlastníctva je nevyhnutná pre ochranu vašich nápadov a diel. Či už ide o ochranné známky, patenty alebo dizajny, poskytuje vám to právnu istotu a umožňuje vám využívať a zhodnocovať vašu tvorbu.

 

Ako zabezpečiť vaše duševné vlastníctvo?

Existuje mnoho spôsobov, ako ochrániť vaše duševné vlastníctvo a využiť ho na dosiahnutie zisku. Tu je niekoľko možností:

1. Registrácia ochrannej známky

Registrácia ochrannej známky je kľúčovým prvkom ochrany vašej obchodnej značky. Zabezpečuje vám exkluzívne právo používať danú značku v oblasti obchodu, čím chráni váš podnik pred konkurenciou. Negeneruje priamy zisk, ale vytvára dodatočnú hodnotu vďaka ktorej môžete inkasovať viac za vaše služby alebo výrobky.

2. Získanie patentu

Získanie patentu na vaše vynálezy je spôsob, ako zabezpečiť ich ochranu a zároveň získať právo na ich komerčné využitie. Patenty vám umožňujú zabrániť ostatným spoločnostiam kopírovať a predávať vaše vynálezy. Opäť ako pri ochrannej známke síce negeneruje priamy zisk, ale vytvára dodatočnú hodnotu vďaka ktorej môžete inkasovať viac za vaše služby alebo výrobky.

3. Registrovanie dizajnov

Registrovanie dizajnov vám poskytuje práva na ochranu vašich výtvarných a estetických prvkov. Tento krok je dôležitý pre dizajnérov a tvorcov, ktorí chcú chrániť svoje originálne nápady.

 

Ako môžete zarábať peniaze pomocou duševného vlastníctva?

Okrem ochrany vašich nápadov vám duševné vlastníctvo tiež umožňuje zarábať dodatočný zisk. Tu je niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť:

1. Ponúkanie licencií

Ponuka licencií na vaše duševné vlastníctvo môže byť výnosným spôsobom získania príjmu. Iným spoločnostiam umožní používať vaše dielo, vynález, dizajn alebo značku, a vy za to inkasujete určitý poplatok alebo iný benefit, a to či už mesačne, ročne alebo inak.

2. Využitie vo vlastnom podnikaní

Duševné vlastníctvo môžete využiť aj vo svojom vlastnom podnikaní na vytvorenie konkurenčnej výhody. Investovanie do inovácií a vývoja nových produktov môže viesť k zvýšeniu ziskov a rozvoju vášho podnikania.

3. Zabezpečenie investícií

Registrované duševné vlastníctvo môže byť atraktívnou a príťažlivou záležitosťou pre  potenciálnych investorov. Poskytuje im istotu o ochrane vašich nápadov a zároveň môže zvýšiť hodnotu vášho podnikania. Ide o akési lákadlo, ktoré má vašim investorom potvrdiť, že to beriete so svojim podnikaním vážne.

 

Záver

Registrovanie duševného vlastníctva je dôležitým krokom pre každého, kto má záujem o ochranu svojich nápadov a tvorby. Bez tejto ochrany sú vaše vynálezy a nápady vystavené riziku kopírovania a zneužitia. Investujte do svojho duševného vlastníctva ešte dnes a začnite zarábať viac. Radi vám s tým pomôžeme.

 

Časté otázky

1. Prečo by som mal registrovať svoje duševné vlastníctvo?

Registrovanie duševného vlastníctva poskytuje právnu ochranu vašich nápadov a zvyšuje ich hodnotu.

2. Aké sú výhody udeľovania licencií na duševné vlastníctvo?

Udeľovanie licencií umožňuje iným používať vaše nápady za určitých podmienok a zároveň vám prináša finančný príjem.

3. Môže registrované duševné vlastníctvo prilákať investorov?

Áno, registrované duševné vlastníctvo dokazuje investorom hodnotu vašich nápadov a zvyšuje pravdepodobnosť ich investície.

4. Aké sú ďalšie spôsoby zhodnocovania duševného vlastníctva?

Okrem udeľovania licencií je možné zhodnocovať duševné vlastníctvo aj prostredníctvom zabezpečenia investícií.

5. Je registrovanie duševného vlastníctva drahé?

Náklady na registrovanie duševného vlastníctva sa líšia v závislosti od konkrétnej krajiny a typu ochrany, ale môže to byť cenná investícia do budúcnosti vášho podnikania.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR