Ako zarábať peniaze duševným vlastníctvom

Zarábajte svojim duševným vlastníctvom

Registrácia duševného vlastníctva je nevyhnutná pre ochranu vašich nápadov a diel. Či už ide o ochranné známky, patenty alebo dizajny, poskytuje vám to právnu istotu a umožňuje vám využívať a zhodnocovať vašu tvorbu.

 

Ako zabezpečiť vaše duševné vlastníctvo?

Existuje mnoho spôsobov, ako ochrániť vaše duševné vlastníctvo a využiť ho na dosiahnutie zisku. Tu je niekoľko možností:

1. Registrácia ochrannej známky

Registrácia ochrannej známky je kľúčovým prvkom ochrany vašej obchodnej značky. Zabezpečuje vám exkluzívne právo používať danú značku v oblasti obchodu, čím chráni váš podnik pred konkurenciou. Negeneruje priamy zisk, ale vytvára dodatočnú hodnotu vďaka ktorej môžete inkasovať viac za vaše služby alebo výrobky.

2. Získanie patentu

Získanie patentu na vaše vynálezy je spôsob, ako zabezpečiť ich ochranu a zároveň získať právo na ich komerčné využitie. Patenty vám umožňujú zabrániť ostatným spoločnostiam kopírovať a predávať vaše vynálezy. Opäť ako pri ochrannej známke síce negeneruje priamy zisk, ale vytvára dodatočnú hodnotu vďaka ktorej môžete inkasovať viac za vaše služby alebo výrobky.

3. Registrovanie dizajnov

Registrovanie dizajnov vám poskytuje práva na ochranu vašich výtvarných a estetických prvkov. Tento krok je dôležitý pre dizajnérov a tvorcov, ktorí chcú chrániť svoje originálne nápady.

 

Ako môžete zarábať peniaze pomocou duševného vlastníctva?

Okrem ochrany vašich nápadov vám duševné vlastníctvo tiež umožňuje zarábať dodatočný zisk. Tu je niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť:

1. Ponúkanie licencií

Ponuka licencií na vaše duševné vlastníctvo môže byť výnosným spôsobom získania príjmu. Iným spoločnostiam umožní používať vaše dielo, vynález, dizajn alebo značku, a vy za to inkasujete určitý poplatok alebo iný benefit, a to či už mesačne, ročne alebo inak.

2. Využitie vo vlastnom podnikaní

Duševné vlastníctvo môžete využiť aj vo svojom vlastnom podnikaní na vytvorenie konkurenčnej výhody. Investovanie do inovácií a vývoja nových produktov môže viesť k zvýšeniu ziskov a rozvoju vášho podnikania.

3. Zabezpečenie investícií

Registrované duševné vlastníctvo môže byť atraktívnou a príťažlivou záležitosťou pre  potenciálnych investorov. Poskytuje im istotu o ochrane vašich nápadov a zároveň môže zvýšiť hodnotu vášho podnikania. Ide o akési lákadlo, ktoré má vašim investorom potvrdiť, že to beriete so svojim podnikaním vážne.

 

Záver

Registrovanie duševného vlastníctva je dôležitým krokom pre každého, kto má záujem o ochranu svojich nápadov a tvorby. Bez tejto ochrany sú vaše vynálezy a nápady vystavené riziku kopírovania a zneužitia. Investujte do svojho duševného vlastníctva ešte dnes a začnite zarábať viac. Radi vám s tým pomôžeme.

 

Časté otázky

1. Prečo by som mal registrovať svoje duševné vlastníctvo?

Registrovanie duševného vlastníctva poskytuje právnu ochranu vašich nápadov a zvyšuje ich hodnotu.

2. Aké sú výhody udeľovania licencií na duševné vlastníctvo?

Udeľovanie licencií umožňuje iným používať vaše nápady za určitých podmienok a zároveň vám prináša finančný príjem.

3. Môže registrované duševné vlastníctvo prilákať investorov?

Áno, registrované duševné vlastníctvo dokazuje investorom hodnotu vašich nápadov a zvyšuje pravdepodobnosť ich investície.

4. Aké sú ďalšie spôsoby zhodnocovania duševného vlastníctva?

Okrem udeľovania licencií je možné zhodnocovať duševné vlastníctvo aj prostredníctvom zabezpečenia investícií.

5. Je registrovanie duševného vlastníctva drahé?

Náklady na registrovanie duševného vlastníctva sa líšia v závislosti od konkrétnej krajiny a typu ochrany, ale môže to byť cenná investícia do budúcnosti vášho podnikania.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR