Granty EÚ pre podnikateľov 2024

Aj v roku 2024 bude Európska únia (EÚ) poskytovať granty malým a stredným podnikom. Grantový projekt je spustený už zopár rokov a stále naberá na svojej popularite, keďže v predchádzajúcom roku bolo podaných až 35000 žiadostí o grant. Granty EÚ pre slovenských podnikateľov budú preto v roku 2024 opäť k dispozícii.

Podnikatelia môžu žiadať o nasledovné poukazy:

Poukaz 1

Na službu IP Scan a to až do výšky 800 EUR. 

Advokát zanalyzuje obchodný model podnikania a produkty s cieľom vytvorenia stratégie v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Na základe analýzy zistíte, aké sú prioritné oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť a ktoré je potrebné riešiť. Na službu IP Scan môžete získať refundáciu 90% z ceny služby (maximálne 720 EUR) prostredníctvom tohto poukazu.

Viac o službe IP Scan sa dozviete tu.

Poukaz 2

Na ochranné známky a dizajny do výšky 1000 EUR.

Pri podaní žiadosti o registráciu ochranných známok alebo dizajnov môžete požiadať o náhradu úradných poplatkov za prihlášku národnej alebo regionálnej ochrannej známky alebo dizajnu. Takisto je možná refundácia polovice sumy poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky alebo dizajnu podanej v krajine mimo EÚ, prípadne za podanie medzinárodnej prihlášky ochrannej známky alebo dizajnu.

Viac o ochranných známkach sa dozviete tu.

Poukaz 3

Na patenty do výšky 3 500 EUR.

Tu môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za rešeršnú správu o stave techniky pred prihlásením patentu, ktorú Vám môže vypracovať Úrad priemyselného vlastníctva SR alebo Vyšehradský patentový inštitút. Rovnako je možné požiadať o náhradu 75 % sumy úradných poplatkov za predbežné udelenie patentu (podanie, rešerš a prieskum), za udelenie a zverejnenie patentu v štáte EÚ, ako aj za podanie a rešerš európskych patentov podaných na Európskom patentovom úrade (EPÚ). Žiadať možno aj o refundáciu polovice nákladov na zastupovanie pri vypracovaní a podávaní nových európskych patentových prihlášok  na Európskom patentovom úrade (do výšky 2000 EUR).

Viac o patentoch sa dozviete na tomto odkaze.

Poukaz 4

Na odrody rastlín do výšky 1 500 EUR. 

Na ochranu odrôd rastlín Spoločenstva (EÚ), možno žiadať o náhradu 75% zo sumy poplatkov za online žiadosť o právnu ochranu odrody na úrovni EÚ.

Viac o právnej ochrane odrôd rastlín sa dozviete tu.

Žiadosť o grant v roku 2024 podáme ZDARMA, ak sa rozhodnete realizovať službu, na ktorú získate grant, cez nás.

Radi Vám s celým procesom pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých jeho štádii, od spracovania žiadosti o udelenie grantu, realizáciu služby až po požiadanie o preplatenie grantu na Váš účet. Pre viac informácii ohľadom grantov EÚ pre rok 2024 nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

Zdroje informácii: Úrad priemyselného vlastníctva SR a EUIPO.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR