Granty EÚ pre podnikateľov 2024

Aj v roku 2024 bude Európska únia (EÚ) poskytovať granty malým a stredným podnikom. Grantový projekt je spustený už zopár rokov a stále naberá na svojej popularite, keďže v predchádzajúcom roku bolo podaných až 35000 žiadostí o grant. Granty EÚ pre slovenských podnikateľov budú preto v roku 2024 opäť k dispozícii.

Podnikatelia môžu žiadať o nasledovné poukazy:

Poukaz 1

Na službu IP Scan a to až do výšky 800 EUR. 

Advokát zanalyzuje obchodný model podnikania a produkty s cieľom vytvorenia stratégie v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Na základe analýzy zistíte, aké sú prioritné oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť a ktoré je potrebné riešiť. Na službu IP Scan môžete získať refundáciu 90% z ceny služby (maximálne 720 EUR) prostredníctvom tohto poukazu.

Viac o službe IP Scan sa dozviete tu.

Poukaz 2

Na ochranné známky a dizajny do výšky 1000 EUR.

Pri podaní žiadosti o registráciu ochranných známok alebo dizajnov môžete požiadať o náhradu úradných poplatkov za prihlášku národnej alebo regionálnej ochrannej známky alebo dizajnu. Takisto je možná refundácia polovice sumy poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky alebo dizajnu podanej v krajine mimo EÚ, prípadne za podanie medzinárodnej prihlášky ochrannej známky alebo dizajnu.

Viac o ochranných známkach sa dozviete tu.

Poukaz 3

Na patenty do výšky 3 500 EUR.

Tu môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za rešeršnú správu o stave techniky pred prihlásením patentu, ktorú Vám môže vypracovať Úrad priemyselného vlastníctva SR alebo Vyšehradský patentový inštitút. Rovnako je možné požiadať o náhradu 75 % sumy úradných poplatkov za predbežné udelenie patentu (podanie, rešerš a prieskum), za udelenie a zverejnenie patentu v štáte EÚ, ako aj za podanie a rešerš európskych patentov podaných na Európskom patentovom úrade (EPÚ). Žiadať možno aj o refundáciu polovice nákladov na zastupovanie pri vypracovaní a podávaní nových európskych patentových prihlášok  na Európskom patentovom úrade (do výšky 2000 EUR).

Viac o patentoch sa dozviete na tomto odkaze.

Poukaz 4

Na odrody rastlín do výšky 1 500 EUR. 

Na ochranu odrôd rastlín Spoločenstva (EÚ), možno žiadať o náhradu 75% zo sumy poplatkov za online žiadosť o právnu ochranu odrody na úrovni EÚ.

Viac o právnej ochrane odrôd rastlín sa dozviete tu.

Žiadosť o grant v roku 2024 podáme ZDARMA, ak sa rozhodnete realizovať službu, na ktorú získate grant, cez nás.

Radi Vám s celým procesom pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých jeho štádii, od spracovania žiadosti o udelenie grantu, realizáciu služby až po požiadanie o preplatenie grantu na Váš účet. Pre viac informácii ohľadom grantov EÚ pre rok 2024 nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

Zdroje informácii: Úrad priemyselného vlastníctva SR a EUIPO.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR