Práva šľachtiteľov rastlín

Práva šľachtiteľov rastlín

Šľachtitelia rastlín majú vždy záujem na tom, aby ich tvorivá práca bola nielen uznávaná, ale aj právne chránená. Aké sú však ich práva? Proces ochrany odrôd rastlín zahŕňa napríklad registráciu odrody a následné uplatňovanie právnych mechanizmov na zachovanie si monopolu pri obchodovaní a používaní danej registrovanej odrody. V tomto článku sa pozrieme na možnosti registrácie odrody a výhody, ktoré môže šľachtiteľ získať.

 

Registrácia odrody

Registrácia odrody je prvým krokom k zabezpečeniu právnej ochrany pre šľachtiteľov rastlín. Tento proces umožňuje oficiálne uznanie unikátnej odrody a poskytuje šľachtiteľovi exkluzívne práva na jej komerčné využitie. Registrácia je možná na úrovni národnej ale aj regionálnej, v rámci EÚ.

 

Výhody zastúpenia advokátom so špecializáciou na ochranu odrôd rastlín

Šľachtitelia, ktorí chcú mať istotu v procese registrácie odrody a následnej právnej ochrany, sa môžu rozhodnúť byť v celom procese zastúpení advokátom so špecializáciou na ochranu odrôd rastlín. Toto umožní šľachtiteľovi maximalizovať jeho šance na úspešnú registráciu jeho odrody a minimalizovať čas potrebný k dosiahnutiu takej registrácie.

 

Community Plant Variety Office v EÚ

V rámci Európskej únie môžu šľachtitelia využiť služby Community Plant Variety Office (CPVO). Tento orgán je centrálnym úradom v európskom systéme ochrany odrôd rastlín. CPVO poskytuje európske šľachtiteľské osvedčenia, ktoré zabezpečujú ochranu odrôd na úrovni celej EÚ. Šľachtitelia, ktorí hľadajú uznanie a ochranu pre svoje odrody v rámci celého európskeho priestoru, môžu využiť tento regionálny mechanizmus.

 

Zaujímavosti o právnej ochrane odrôd rastlín

Právna ochrana odrôd rastlín nie je len jednoliaty právny proces. Advokát so špecializáciou na ochranu odrôd môže šľachtiteľovi poskytnúť cenné informácie o najnovších vývojoch v oblasti právnej ochrany odrôd. Okrem toho môže ponúknuť právne poradenstvo týkajúce sa nových právnych pravidiel a postupov, ktoré môžu mať významný vplyv pre šľachtiteľov rastlín. Vďaka spolupráci s advokátom sa môžete dozvedieť viac o šľachtiteľských právach, ich registrácii a právnej ochrane.

Radi Vám s celým procesom registrácie pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody a jej právnej ochrany nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

 

 

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR