Práva šľachtiteľov rastlín

Práva šľachtiteľov rastlín

Šľachtitelia rastlín majú vždy záujem na tom, aby ich tvorivá práca bola nielen uznávaná, ale aj právne chránená. Aké sú však ich práva? Proces ochrany odrôd rastlín zahŕňa napríklad registráciu odrody a následné uplatňovanie právnych mechanizmov na zachovanie si monopolu pri obchodovaní a používaní danej registrovanej odrody. V tomto článku sa pozrieme na možnosti registrácie odrody a výhody, ktoré môže šľachtiteľ získať.

 

Registrácia odrody

Registrácia odrody je prvým krokom k zabezpečeniu právnej ochrany pre šľachtiteľov rastlín. Tento proces umožňuje oficiálne uznanie unikátnej odrody a poskytuje šľachtiteľovi exkluzívne práva na jej komerčné využitie. Registrácia je možná na úrovni národnej ale aj regionálnej, v rámci EÚ.

 

Výhody zastúpenia advokátom so špecializáciou na ochranu odrôd rastlín

Šľachtitelia, ktorí chcú mať istotu v procese registrácie odrody a následnej právnej ochrany, sa môžu rozhodnúť byť v celom procese zastúpení advokátom so špecializáciou na ochranu odrôd rastlín. Toto umožní šľachtiteľovi maximalizovať jeho šance na úspešnú registráciu jeho odrody a minimalizovať čas potrebný k dosiahnutiu takej registrácie.

 

Community Plant Variety Office v EÚ

V rámci Európskej únie môžu šľachtitelia využiť služby Community Plant Variety Office (CPVO). Tento orgán je centrálnym úradom v európskom systéme ochrany odrôd rastlín. CPVO poskytuje európske šľachtiteľské osvedčenia, ktoré zabezpečujú ochranu odrôd na úrovni celej EÚ. Šľachtitelia, ktorí hľadajú uznanie a ochranu pre svoje odrody v rámci celého európskeho priestoru, môžu využiť tento regionálny mechanizmus.

 

Zaujímavosti o právnej ochrane odrôd rastlín

Právna ochrana odrôd rastlín nie je len jednoliaty právny proces. Advokát so špecializáciou na ochranu odrôd môže šľachtiteľovi poskytnúť cenné informácie o najnovších vývojoch v oblasti právnej ochrany odrôd. Okrem toho môže ponúknuť právne poradenstvo týkajúce sa nových právnych pravidiel a postupov, ktoré môžu mať významný vplyv pre šľachtiteľov rastlín. Vďaka spolupráci s advokátom sa môžete dozvedieť viac o šľachtiteľských právach, ich registrácii a právnej ochrane.

Radi Vám s celým procesom registrácie pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody a jej právnej ochrany nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

 

 

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR