IP Scan

V dnešnej digitálnej dobe je ochrana práva duševného vlastníctva podniku nevyhnutnosťou pre každého podnikateľa, a to či už ide o Startup alebo väčšiu spoločnosť. Úspech každého subjektu, ktorý vytvára pridanú hodnotu napríklad prostredníctvom značky svojho produktu, svojím dizajnom či novou technológiou, závisí práve od duševného vlastníctva, a v konečnom dôsledku aj od jeho ochrany. Ochrana duševného vlastníctva je preto kľúčovou pre prosperitu a rast podniku, a rovnako tak aj pre zachovanie si monopolu nad vlastnou tvorivou duševnou činnosťou.

Ako jeden z mála certifikovaných poskytovateľov služby IP Scan v Slovenskej republike, poskytujem túto službu, a to v spolupráci s Európsky úradom pre ochranu duševného vlastníctva a Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Čo je to IP Scan?

Služba IP Scan vám umožní identifikovať duševné vlastníctvo, ktoré môže alebo by mal váš podnik chrániť. Taktiež zadefinuje lepšiu stratégiu ochrany duševného vlastníctva pre váš podnik do budúcna a naučí vás viac o slabinách a prednostiach ochrany vašich nápadov alebo produktov, a to nielen tých existujúcich, ale aj budúcich. Okrem toho zistíte aj riziká, aké môžu byť spôsobené nedostatočnou ochranou práve vašich nehmotných aktív.

Koľko stojí služba IP Scan?

Jednou z najväčších výhod objednania služby IP Scan práve v tomto období je, že Európska únia prepláca 90% výdavkov spojených s touto službou. Celkové výdavky na túto službu sú 500,- EUR, pričom EÚ vám z tejto sumy vráti 450,- EUR. Suma sa nenavyšuje o DPH. Vo výsledku vás celá služba bude stáť len 50,- EUR. Toto nastavenie umožňuje realizáciu služby takmer akémukoľvek podniku na Slovensku. Žiadosť o grant, ako aj žiadosť o preplatenie grantu, vybavíme za vás.

Výhody služby IP Scan

IP Scan

Dostupné riešenie stratégie ochrany duševného vlastníctva pre každého. Zavolajte nám alebo napíšte email na info@akspila.com

Nezáväzne objednať

Ako to prebieha?

Celý proces je veľmi jednoduchý a v skratke prebieha nasledovne:

Ďalšie služby

V súvislosti so službou IP Scan vám vieme poskytnúť aj ďalšie, nadväzujúce, služby:

Vďaka spolupráci s Európskou úniou a jej grantovému programu sú vaše výdavky vynaložené na službu IP Scan hradené z fondu do výšky 90%. To znamená, že keď  za službu IP Scan zaplatíte 500 EUR, tak z tejto sumy vám EÚ vráti 450 EUR. Vo výsledku tak za celú službu zaplatíte len 50 EUR.

Tu je však potrebné počítať s tým, že na preplatenie týchto nákladov vám musí byť udelené rozhodnutie o udelení grantu a musíte najprv zaplatiť celú sumu za poskytnutie služby IP Scan. Následne vám po ukončení služby bude 90% z nákladov vrátených priamo na bankový účet vášho podniku. Žiadosť o grant vybavíme za vás, a to v cene služby IP Scan.

Áno, celý proces môžete vybaviť na diaľku bez potreby osobného stretnutia s advokátom.

Rozdielov medzi autorským právom (ang. copyright alebo cez symbol “C” v krúžku ©) a ochrannou známkou (rozpoznateľnou ako “R” v krúžku ®) je veľa. Najzásadnejším rozdielom je však to, že autorské právo vzniká vo vzťahu k dielu akonáhle je dielo vytvorené vo vnímateľnej podobe a ochrannú známku udeľuje štát alebo inštitúcia jej zápisom do príslušného známkového registra. Ochranná známka chráni len určitý okruh tovarov alebo služieb, pre ktoré bola registrovaná.

Pre viac informácii k službe IP Scan nás kedykoľvek kontaktujte mailom na adrese info@akspila.com, telefonicky na 0944237985 alebo vyplnením kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii nižšie na tejto stránke.

Áno, som zapísaný v zozname certifikovaných expertov pre poskytovanie služby IP Scan pre územie Slovenskej republiky v rámci EÚ a som taktiež oprávnený poskytovať právne služby. Viac o mne nájdete TU, prípadne rád kedykoľvek odkomunikujem akékoľvek vaše otázky mailom, telefonicky alebo osobne.