Právna ochrana odrôd rastlín v EÚ

Právna ochrana odrôd rastlín v EÚ

Ochrana odrôd rastlín v Európskej únii predstavuje kľúčový právny mechanizmus, ktorý poskytuje šľachtiteľom nevyhnutné nástroje na zabezpečenie a ochranu ich tvorivej duševnej činnosti. Proces zaistenia právnej ochrany pre odrodu rastlín v rámci EÚ je pomerne zložitý a náročný, no zároveň nevyhnutný pre každého, kto si chce zabezpečiť svoje šľachtiteľské práva na úrovni celej EÚ.

 

Registrácia Odrody v Európskej únii

Proces registrácie odrody v Európskej únii je základným kameňom právnej ochrany v tejto oblasti. Šľachtiteľ musí podať žiadosť na Community Plant Variety Office (CPVO), ktorý je zodpovedný za posudzovanie a udelenie európskeho šľachtiteľského osvedčenia. Tento krok poskytuje šľachtiteľovi exkluzívne práva na komerčné využitie odrody v celej EÚ.

 

Zastúpenie Advokátom pri Ochrane Práv Duševného Vlastníctva

V procese registrácie odrody v Európskej únii, sa šľachtitelia môžu rozhodnúť pre zastúpenie advokátom so špecializáciou na ochranu práv duševného vlastníctva. Táto voľba nie je len ďalším krokom, ale stratégickým krokom, ktorý umožní odborný právny dohľad nad celým procesom. Advokát so skúsenosťami v tejto oblasti môže pomôcť vytvoriť a predložiť žiadosť tak, aby bola v súlade s najnovšími právnymi predpismi EÚ a aby bol pre šlachtiteľa celý proces čo najmenej problematický.

 

Právna ochrana odrôd rastlín vo svete

Európska únia nie je jedinou oblasťou, kde sa kladie dôraz na právnu ochranu odrôd rastlín. V iných častiach sveta, ako napríklad v Spojených štátoch alebo v Austrálii, existujú odlišné systémy právnej ochrany, ktoré šľachtiteľom poskytujú podobné práva k odrodám ich rastlín.

 

Záver

V súhrne možno konštatovať, že právna ochrana odrôd rastlín v Európskej únii nie je len administratívnym procesom, ale významným krokom pre udržanie inovácií v oblasti šľachtenia. Registrácia odrody predstavuje významný a nevyhnutný krok vedúci k získaniu šľachtiteľského osvedčenia, čo v konečnom dôsledku umožňuje šľachtiteľom plne využiť svoje tvorivé úsilie. Voľba spolupráce s advokátom špecializovaným na ochranu práv duševného vlastníctva zvyšuje šance na úspech v tomto zložitom procese.

Radi Vám s celým procesom registrácie pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody a jej právnej ochrany nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR