Právne aspekty ochrany odrôd rastlín

Právne aspekty ochrany odrôd rastlín

Ochrana odrôd rastlín je kľúčovým aspektom pre šľachtiteľov, ktorí vytvárajú nové a jedinečné odrody. Právna ochrana tejto tvorivej práce je zabezpečená prostredníctvom šľachtiteľského osvedčenia, ktoré poskytuje exkluzívne práva a umožňuje kontrolu nad komerčným využitím odrody. V tomto článku sa pozrieme na dôležité právne aspekty ochrany odrôd rastlín, s dôrazom na registráciu odrody v Slovenskej republike a v Európskej únii.

 

Registrácia Odrody v Slovenskej Republike

Na začiatku procesu zabezpečenia právnej ochrany odrôd rastlín v Slovenskej republike je nutné podať žiadosť na Štátnu odrôdovú komisiu. Táto komisia bude vykonávať skúšky na overenie stability a jednotnosti odrody. Po úspešnom absolvovaní skúšok a schválení žiadosti budete mať právne uznané šľachtiteľské osvedčenie, ktoré vám umožní vykonávať všetky práva v súvislosti s touto odrodou na území Slovenska.

 

Registrácia Odrody v Európskej únii

Pre širšiu ochranu a obchodné možnosti môžete preskočiť národnostnú hranicu a zaregistrovať odrodu v Európskej únii. Community Plant Variety Office (Úrad pre odrody rastlín) je kľúčovým hráčom v tomto procese. Registrácia prostredníctvom CPVO vám umožňuje exkluzívne práva na obchodovanie s odrodou v celej EÚ, čím sa otvárajú nové perspektívy pre komerčné využitie.

 

Ochrana Odrôd rastlín vo svete

Ochrana odrôd rastlín nie je obmedzená len na Slovensko a EÚ. Mnohé krajiny na celom svete majú svoje vlastné právne normy a systémy ochrany odrôd rastlín. Napríklad v Spojených štátoch sa vykonáva prostredníctvom Plant Variety Protection (PVP) Act, ktorý poskytuje podobné práva ako šľachtiteľské osvedčenie.

 

Význam Právnej Ochrany

Zabezpečenie právnej ochrany odrôd rastlín nie je len formálnym procesom. Je to krok, ktorý umožňuje šľachtiteľom plne využiť svoju tvorivosť a úsilie, ktoré vložili do šľachtiteľského procesu. S právnou ochranou môžu šľachtitelia kontrolovať obchod s ich odrodami, získavať uznanie za ich prácu a stimulovať inovácie v oblasti poľnohospodárstva a záhradníctva.

Bez ohľadu na to, či sa šľachtiteľ rozhodne získať ochranu svojej odrody v rámci národnej registrácie alebo v celej Európskej únii, právna ochrana odrôd rastlín je kľúčovým faktorom v udržiavaní rovnováhy medzi inováciou a ochranou tvorivosti.

Keďže nevyhnutným predpokladom pre získanie právnej ochrany odrody rastlín je práve spomínaná registrácia, radi Vám s celým procesom registrácie pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto nie vždy príliš prehľadného procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR