Právne aspekty ochrany odrôd rastlín

Právne aspekty ochrany odrôd rastlín

Ochrana odrôd rastlín je kľúčovým aspektom pre šľachtiteľov, ktorí vytvárajú nové a jedinečné odrody. Právna ochrana tejto tvorivej práce je zabezpečená prostredníctvom šľachtiteľského osvedčenia, ktoré poskytuje exkluzívne práva a umožňuje kontrolu nad komerčným využitím odrody. V tomto článku sa pozrieme na dôležité právne aspekty ochrany odrôd rastlín, s dôrazom na registráciu odrody v Slovenskej republike a v Európskej únii.

 

Registrácia Odrody v Slovenskej Republike

Na začiatku procesu zabezpečenia právnej ochrany odrôd rastlín v Slovenskej republike je nutné podať žiadosť na Štátnu odrôdovú komisiu. Táto komisia bude vykonávať skúšky na overenie stability a jednotnosti odrody. Po úspešnom absolvovaní skúšok a schválení žiadosti budete mať právne uznané šľachtiteľské osvedčenie, ktoré vám umožní vykonávať všetky práva v súvislosti s touto odrodou na území Slovenska.

 

Registrácia Odrody v Európskej únii

Pre širšiu ochranu a obchodné možnosti môžete preskočiť národnostnú hranicu a zaregistrovať odrodu v Európskej únii. Community Plant Variety Office (Úrad pre odrody rastlín) je kľúčovým hráčom v tomto procese. Registrácia prostredníctvom CPVO vám umožňuje exkluzívne práva na obchodovanie s odrodou v celej EÚ, čím sa otvárajú nové perspektívy pre komerčné využitie.

 

Ochrana Odrôd rastlín vo svete

Ochrana odrôd rastlín nie je obmedzená len na Slovensko a EÚ. Mnohé krajiny na celom svete majú svoje vlastné právne normy a systémy ochrany odrôd rastlín. Napríklad v Spojených štátoch sa vykonáva prostredníctvom Plant Variety Protection (PVP) Act, ktorý poskytuje podobné práva ako šľachtiteľské osvedčenie.

 

Význam Právnej Ochrany

Zabezpečenie právnej ochrany odrôd rastlín nie je len formálnym procesom. Je to krok, ktorý umožňuje šľachtiteľom plne využiť svoju tvorivosť a úsilie, ktoré vložili do šľachtiteľského procesu. S právnou ochranou môžu šľachtitelia kontrolovať obchod s ich odrodami, získavať uznanie za ich prácu a stimulovať inovácie v oblasti poľnohospodárstva a záhradníctva.

Bez ohľadu na to, či sa šľachtiteľ rozhodne získať ochranu svojej odrody v rámci národnej registrácie alebo v celej Európskej únii, právna ochrana odrôd rastlín je kľúčovým faktorom v udržiavaní rovnováhy medzi inováciou a ochranou tvorivosti.

Keďže nevyhnutným predpokladom pre získanie právnej ochrany odrody rastlín je práve spomínaná registrácia, radi Vám s celým procesom registrácie pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto nie vždy príliš prehľadného procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR