Právna ochrana odrôd rastlín v EÚ

Právna ochrana odrôd rastlín v EÚ

Ochrana odrôd rastlín v Európskej únii predstavuje kľúčový právny mechanizmus, ktorý poskytuje šľachtiteľom nevyhnutné nástroje na zabezpečenie a ochranu ich tvorivej duševnej činnosti. Proces zaistenia právnej ochrany pre odrodu rastlín v rámci EÚ je pomerne zložitý a náročný, no zároveň nevyhnutný pre každého, kto si chce zabezpečiť svoje šľachtiteľské práva na úrovni celej EÚ.

 

Registrácia Odrody v Európskej únii

Proces registrácie odrody v Európskej únii je základným kameňom právnej ochrany v tejto oblasti. Šľachtiteľ musí podať žiadosť na Community Plant Variety Office (CPVO), ktorý je zodpovedný za posudzovanie a udelenie európskeho šľachtiteľského osvedčenia. Tento krok poskytuje šľachtiteľovi exkluzívne práva na komerčné využitie odrody v celej EÚ.

 

Zastúpenie Advokátom pri Ochrane Práv Duševného Vlastníctva

V procese registrácie odrody v Európskej únii, sa šľachtitelia môžu rozhodnúť pre zastúpenie advokátom so špecializáciou na ochranu práv duševného vlastníctva. Táto voľba nie je len ďalším krokom, ale stratégickým krokom, ktorý umožní odborný právny dohľad nad celým procesom. Advokát so skúsenosťami v tejto oblasti môže pomôcť vytvoriť a predložiť žiadosť tak, aby bola v súlade s najnovšími právnymi predpismi EÚ a aby bol pre šlachtiteľa celý proces čo najmenej problematický.

 

Právna ochrana odrôd rastlín vo svete

Európska únia nie je jedinou oblasťou, kde sa kladie dôraz na právnu ochranu odrôd rastlín. V iných častiach sveta, ako napríklad v Spojených štátoch alebo v Austrálii, existujú odlišné systémy právnej ochrany, ktoré šľachtiteľom poskytujú podobné práva k odrodám ich rastlín.

 

Záver

V súhrne možno konštatovať, že právna ochrana odrôd rastlín v Európskej únii nie je len administratívnym procesom, ale významným krokom pre udržanie inovácií v oblasti šľachtenia. Registrácia odrody predstavuje významný a nevyhnutný krok vedúci k získaniu šľachtiteľského osvedčenia, čo v konečnom dôsledku umožňuje šľachtiteľom plne využiť svoje tvorivé úsilie. Voľba spolupráce s advokátom špecializovaným na ochranu práv duševného vlastníctva zvyšuje šance na úspech v tomto zložitom procese.

Radi Vám s celým procesom registrácie pomôžeme a budeme Vás ním sprevádzať počas všetkých štádii tohto procesu. Pre viac informácii ohľadom možnosti registrácie odrody a jej právnej ochrany nás kedykoľvek kontaktujte na info@akspila.com alebo na tel. č. 0944 237 985.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR