Remeslá
Právne poradenstvo pre remeselníkov

Ochranná známka

Zabezpečte si svoje práva k vašej značke.

Registrovať

Registrácia dizajnu

Spoľahlivý spôsob ochrany vášho dizajnu.

Registrovať

Registrácia copyrightu

Dostupné riešenie ochrany diela pre každého.

Registrovať

Remeslá

Tradičné alebo moderné remeslo je umenie s bohatou históriou a jeho význam je čoraz dôležitejší aj v dnešnej dobe, pretože toto odvetvie pomáha zachovávať vedomosti, tradície, know-how, myšlienky a zručnosti z našej minulosti. Keďže tvorivý proces je súčasťou každého remesla, práva duševného vlastníctva sú tiež súčasťou práce každého remeselníka. Každé jedno remeslo je jedinečné, a preto ku každému prípadu a klientovi pristupujeme individuálne. Každý výrobok, značka alebo nápad je niečo, čo si zaslúži náležitú pozornosť.

Sme tu, aby sme vám pomohli chrániť vašu tvorivú prácu, dizajn, značku a tiež ostatné aspekty vášho podniku proti potenciálnym porušiteľom alebo konkurencii. Ponúkame právne poradenstvo vo viacerých oblastiach:

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojho podniku?
Vedeli ste, že môžete zaregistrovať svoje autorské práva k dielu?
Vedeli ste, že môžete zaregistrovať svoj dizajn a získať tak právnu ochranu?
Predošlé
Ďalšie

Prečo my?

Vďaka špecializácii na oblasť práva duševného vlastníctva, individuálnemu prístupu ku každému prípadu a transparentným cenám, vám vieme poskytnúť odborné a dostupné právne poradenstvo, a to či už ste jednotlivec alebo spoločnosť.

Časté otázky

Či už ste šperkár, kováč, sochár alebo iný typ remeselníka, základ vašej práce spočíva v duševnom vlastníctve - vašich nápadoch pretvorených do niečoho hmatateľného, niečoho s pridanou hodnotou. Preto je vhodné túto hodnotu chrániť, keďže ľudia kupujú vaše výrobky alebo služby aj vďaka tejto pridanej hodnote. Minimum, ktoré môžete spraviť na ochranu svojho nehmotného majetku, je registrácia ochrannej známky vášho obchodného mena alebo loga, ktoré sú pre vašich klientov dobre známe. Komplexná odpoveď by však závisela od mnohých faktorov, ako je napríklad typ remesla, ktorému sa venujete a rozsah vášho trhu.

Neexistuje jediná správna predpísaná forma, ktorá by určovala to, akým spôsobom je nutné oznamovať svoje autorské právo k dielu verejnosti. Najčastejšie a najpoužívanejšie sú napríklad tieto: Autorské práva vyhradené © 2020 Marek Dobrý alebo Copyright © 2020 Marek Dobrý. Všetky práva vyhradené.

Existuje niekoľko spôsobov, ako ochrániť svoj dizajn. Určitú ochranu možno zabezpečiť prostredníctvom autorských práv, ďalšiu prostredníctvom ochrannej známky, ale najúčinnejšia ochrana dizajnu sa poskytuje na základe registrácie dizajnu (nazývanej aj ochrana priemyselného vzoru).

Takmer každý hmotný predmet a tiež mnohé digitálne produkty môžu byť za splnenia určitých podmienok, registrované ako dizajn. Napríklad šperky, keramika, nástroje, nábytok, dekorácie, grafické používateľské rozhranie (GUI), počítačové ikony, hardvér, vozidlá, tašky, oblečenie, hudobné nástroje, hračky, hry, pracovné zariadenia atď.

Nie, nemusíte registrovať dizajn na to, aby ste boli považovaný za jeho autora. Pokiaľ však svoj dizajn nezaregistrujete a zverejníte ho, môžete mať problém s jeho registráciou v budúcnosti. Preto vždy odporúčame zvážiť registráciu dizajnu ešte pred jeho zverejnením.

Áno, niekto ďalší môže používať váš dizajn v krajine B, a to aj napriek tomu, že máte ten istý dizajn registrovaný v krajine A. Existujú však možnosti registrácie dizajnu vo viacerých krajinách súčasne. Možno spomenúť napríklad registráciu v rámci Európskej únie alebo podanie medzinárodnej prihlášky. Existujú aj iné možnosti ako sa v takomto prípade brániť, avšak tie závisia od konkrétnej situácie. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Na niektoré aspekty dizajnu vášho výrobku sa môže vzťahovať autorská ochrana, napríklad na obrázky, fotky či ilustrácie. Samotný produktový dizajn však vo väčšine krajín sveta nie je chránený autorským právom. Existuje osobitný právny nástroj nazývaný registrovaný dizajn alebo priemyselný vzor (v závislosti od krajiny), a ten chráni vizuálny alebo estetický aspekt daného výrobku. S registráciou dizajnu vám radi pomôžeme. Neváhajte nás v tejto veci kedykoľvek kontaktovať.

Keďže ľudia vaše logo rozpoznajú a spájajú si ho s vašimi produktmi a kvalitou vašich služieb, je ochranná známka veľmi dobrou voľbou. Ak nie ste autorom loga, zvážte aj získanie licencie od jeho tvorcu, a to aj na účely jeho registrácie ako ochrannej známky či na iné obchodné a marketingové účely. Predídete tak potenciálnym sporom v budúcnosti.

Ide o komplikovanú otázku, pričom odpoveď závisí aj od konkrétneho prípadu. Vždy však odporúčame konzultovať možnosti postupu so špecialistom na túto právnu oblasť. Základom je spraviť vždy náležitý prieskum všetkých okolností prípadu predtým, ako sa pustíte do samotného podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k dizajnu. Taktiež je vhodné nezabudnúť na dohodu o mlčanlivosť pokiaľ sú v hre citlivé informácie alebo obchodné tajomstvo prípadne otázky technológii, použitých materiálov atď. V opačnom prípade môžete ľahko zistiť, že potenciálny "kupec" už pred podpisom zmluvy začal používať váš dizajn a vy už nemáte takmer žiadnu efektívnu možnosť ho v tom zastaviť.

Niekedy je veľmi zložité rozpoznať či ide v danom prípade o porušovanie práv duševného vlastníctva alebo nie. Tiež je náročné podať všeobecnú odpoveď o šanci na úspech pri ochrane vašich práv, pretože to skutočne závisí od konkrétneho prípadu. Šance na úspech závisia aj od vašej doterajšej stratégie ochrany duševného vlastníctva, od registrovaných práv a ďalších okolností. Pokiaľ máte za to, že niekto porušuje vaše práva, sme vám kedykoľvek k dispozícii a radi s vami preberieme možnosti ďalšieho postupu.

Príkladom výhradnej licencie je, že poskytovateľ licencie (autor) dáva nadobúdateľovi licencie (vydavateľovi) súhlas na výhradné vydanie svojej knihy na určitom území. Napríklad vo Francúzsku. Autor má potom zakázané poskytnúť licenciu niekomu inému počas trvania tejto zmluvy. Výhradná licencia je častokrát výhodnejšia pre autora ako aj pre vydavateľa.

Na druhej strane nevýhradná licencia znamená, že autor neposkytuje vydavateľovi výhradné právo na vydanie svojej knihy, takže túto licenciu môže poskytnúť aj niekomu tretiemu. Vďaka tomu môže existovať na rovnakom trhu viac vydavateľov toho istého diela.