Herný vývoj
Komplexné právne služby pre tvorcov herného obsahu

Ochranná známka

Zabezpečte si svoje práva k vašej značke.

Registrovať

Monitoring známok

Aktívne chráňte svoju značku pred konkurenciou.

Viac informácii

Registrácia dizajnu

Spoľahlivý spôsob ochrany vášho dizajnu.

Registrovať

Registrácia copyrightu

Dostupné riešenie ochrany diela pre každého.

Registrovať

Herný vývoj

Stále sa rozvíjajúci herný priemysel ešte nedosiahol svoj vrchol, ale každým rokom táto oblasť napreduje. Vieme, koľko úsilia a kreativity si vyžaduje tvorba vlastnej videohry, a preto sme tu, aby sme vám pomohli so všetkými záležitosťami týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva v súvislosti s vašou hrou.

Keďže každá videohra predstavuje komplex rôznych práv duševného vlastníctva, môže byť ťažké nájsť správnu stratégiu na ochranu všetkých podstatných aspektov vášho digitálneho produktu. Sme tu, aby sme vám poskytli právne poradenstvo vo všetkých súvisiacich právnych oblastiach, ako napr.:

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na svoj digitálny produkt?
Vedeli ste, že registrovaný dizajn chráni váš produkt aj v metaverse?
Vedeli ste, že môžete zaregistrovať svoje autorské práva k dielu?
Predošlé
Ďalšie

Prečo my?

Vďaka špecializácii na oblasť práva duševného vlastníctva, individuálnemu prístupu ku každému prípadu a transparentným cenám, vám vieme poskytnúť odborné a dostupné právne poradenstvo, a to či už ste jednotlivec alebo spoločnosť.

Časté otázky

Áno, v každom prípade odporúčame zvážiť registráciu ochrannej známky, keďže tá je vo väčšine prípadov najvýhodnejším riešením pre ochranu vašej značky. Radi vám poradíme pri výbere vhodnej stratégie pre ochranu vašej značky, loga, sloganu a iných.

Áno, je možná aj registrácia dizajnov digitálnych produktov. Táto stratégia je využívaná mnohými spoločnosťami, ktoré predávajú svoje digitálne produkty. Dobrým príkladom najaktuálnejšieho využitia dizajnu vo virtuálnom svete je registrácia ikoniek, užívateľských rozhraní hier alebo aplikácii a taktiež má svoje využitie v metaverse a ďalších digitálnych svetoch. Digitálne produkty môžete v mnohých prípadoch tiež chrániť prostredníctvom ochrannej známky.

V tomto momente by ste už mali mať ochranné známky (alebo prihlášky ochranných známok) vo všetkých krajinách vášho záujmu a vyriešené všetky zmluvy, aby ste sa uistili, že duševné vlastníctvo týkajúce sa hry je správne zabezpečené. Nevyhnutné ochranné známky pre odvetvie videohier sú názov štúdia, názov videohry a logo videohry. Odporúčame tiež zaregistrovať názov domény pre názov videohry v doméne .eu .com .us .uk a vo všetkých ostatných relevantných krajinách, aby ste sa vyhli ďalším problémom s duševným vlastníctvom.

Áno. To znamená, že pokiaľ napríklad zverejníte v Metaverse obsah, ktorý je už zverejnený v reálnom svete, tak môžete byť zodpovedný za porušenie autorských práv.

Vo väčšine prípadov nie je patentovanie hry alebo niektorých jej prvkov najlepšou voľbou a vo všeobecnosti ide o takmer nemožnú, finančne náročnú a často zbytočnú stratégiu ochrany vašej videohry. Významnou alternatívou môže byť registrácia ochrannej známky, dizajnu a autorských práv.

Autorské právo chráni len určité aspekty vašej hry, ako napríklad samotný kód. Nezabezpečuje vám však "all-in-one" ochranu celej videohry. Vždy je potrebné zvážiť aspoň registráciu ochrannej známky, registráciu dizajnu alebo iné inštitúty slúžiace na ochranu duševného vlastníctva.

Veľmi dobrá úvodná stratégia, na ochranu duševného vlastníctva, je ochranná známka pre názov hry v krajinách vášho záujmu a dobré licenčné zmluvy. Komplexná odpoveď by však závisela od mnohých faktorov, ako je typ hry a relevantné trhy.

Keďže ľudia vaše logo rozpoznajú a spájajú si ho s vašimi produktmi a kvalitou vašich služieb, je ochranná známka veľmi dobrou voľbou. Ak nie ste autorom loga, zvážte aj získanie licencie od jeho tvorcu, a to aj na účely jeho registrácie ako ochrannej známky či na iné obchodné a marketingové účely. Predídete tak potenciálnym sporom v budúcnosti.

Áno, môžete. Väčšina vývojárov hier si tiež chráni svoje názvy herných postáv alebo dokonca názvy miest či predmetov, ktoré sú pre danú hru charakteristické. Preto by ste mali určite zvážiť registráciu mena hernej postavy ako ochrannej známky pre daný segment. Svoju hernú postavu môžete tiež zaregistrovať ako 3D ochrannú známku alebo tiež môžete zaregistrovať ako ochrannú známku aj animáciu.

Niekedy je veľmi zložité rozpoznať či ide v danom prípade o porušovanie práv duševného vlastníctva alebo nie. Tiež je náročné podať všeobecnú odpoveď o šanci na úspech pri ochrane vašich práv, pretože to skutočne závisí od konkrétneho prípadu. Šance na úspech závisia aj od vašej doterajšej stratégie ochrany duševného vlastníctva, od registrovaných práv a ďalších okolností. Pokiaľ máte za to, že niekto porušuje vaše práva, sme vám kedykoľvek k dispozícii a radi s vami preberieme možnosti ďalšieho postupu.

Príkladom výhradnej licencie je, že poskytovateľ licencie (autor) dáva nadobúdateľovi licencie (vydavateľovi) súhlas na výhradné vydanie svojej knihy na určitom území. Napríklad vo Francúzsku. Autor má potom zakázané poskytnúť licenciu niekomu inému počas trvania tejto zmluvy. Výhradná licencia je častokrát výhodnejšia pre autora ako aj pre vydavateľa.

Na druhej strane nevýhradná licencia znamená, že autor neposkytuje vydavateľovi výhradné právo na vydanie svojej knihy, takže túto licenciu môže poskytnúť aj niekomu tretiemu. Vďaka tomu môže existovať na rovnakom trhu viac vydavateľov toho istého diela.

Existuje niekoľko spôsobov, ako postupovať. Určitú ochranu vám zabezpečuje automaticky autorské právo, ale niektoré grafické prvky, ako sú ikony a používateľské rozhranie, možno chrániť prostredníctvom registrovaného dizajnu. Grafika herných postáv je chránená čiastočne prostredníctvom autorských práv, väčšina ikonických postáv je však bežne chránená 3D ochrannou známkou.

Nie, svoju hru nemusíte registrovať v žiadnom oficiálnom registri. Existujú však určité spôsoby, ako posilniť svoju autorskú pozíciu, a tie vám v budúcnosti umožnia preukázať svoje autorstvo v prípade sporu. Ide o oficiálne alebo súkromné systémy registrácie autorských práv. Tieto možnosti odporúčame každému hernému štúdiu alebo hernému vývojárovi dobre zvážiť už na začiatku jeho vývoja. Radi vám navrhneme riešenie na mieru.

Áno, niekto iný môže používať názov vašej hry, napríklad keď predáva produkty alebo ponúka služby v inom segmente. V niektorých prípadoch sa to však môže považovať za nekalú súťaž, ale na takúto situáciu sa môžete pripraviť správnou stratégiou ochrany duševného vlastníctva a registráciou názvu hry ako ochrannej známky pre určité kategórie výrobkov alebo služieb. Pre viac informácií nás kedykoľvek kontaktujte.

Áno, softvér je vo väčšine krajín sveta považovaný za dielo, ktoré môže byť chránené autorským právom.

Keďže ľudia vaše logo rozpoznajú a spájajú si ho s vašimi produktmi a kvalitou vašich služieb, je ochranná známka veľmi dobrou voľbou. Ak nie ste autorom loga, zvážte aj získanie licencie od jeho tvorcu, a to aj na účely jeho registrácie ako ochrannej známky či na iné obchodné a marketingové účely. Predídete tak potenciálnym sporom v budúcnosti.

Ide o komplikovanú otázku, pričom odpoveď závisí aj od konkrétneho prípadu. Vždy však odporúčame konzultovať možnosti postupu so špecialistom na túto právnu oblasť. Základom je vždy spraviť náležitý prieskum všetkých okolností prípadu predtým, ako sa pustíte do samotného podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k softvéru. Taktiež je vhodné nezabudnúť na dohodu o mlčanlivosť pokiaľ sú tu citlivé informácie alebo obchodné tajomstvo prípadne otázky technológii, použitých postupov atď. V opačnom prípade môžete ľahko zistiť, že potenciálny "kupec" už pred podpisom zmluvy začal používať vaše duševné vlastníctvo a vy už nemáte takmer žiadnu efektívnu možnosť ho v tom zastaviť.

Niekedy je veľmi zložité rozpoznať či ide v danom prípade o porušovanie práv duševného vlastníctva alebo nie. Tiež je náročné podať všeobecnú odpoveď o šanci na úspech pri ochrane vašich práv, pretože to skutočne závisí od konkrétneho prípadu. Šance na úspech závisia aj od vašej doterajšej stratégie ochrany duševného vlastníctva, od registrovaných práv a ďalších okolností. Pokiaľ máte za to, že niekto porušuje vaše práva, sme vám kedykoľvek k dispozícii a radi s vami preberieme možnosti ďalšieho postupu.

Neexistuje všeobecná šablóna licencie pre koncového užívateľa, ktorá by bola použiteľná pre každú počítačovú alebo mobilnú hru a taktiež každú krajinu. Ak nejakú nájdete, je veľká pravdepodobnosť, že nebude vhodným riešením pre váš prípad. Dohody, licencie alebo zmluvy tohto druhu sú také položky, ktoré by ste mali prediskutovať s právnikom špecializujúcim sa na právo duševného vlastníctva.

Pre viac informácii nás kedykoľvek kontaktujte.

Doba "šablón" pre zásady ochrany osobných údajov sa skončila po zavedení nových právnych predpisov o ochrane osobných údajov v EÚ. Hlavným pravidlom politiky ochrany údajov je, že koncový používateľ má právo vedieť, ako budú jeho údaje využívané. Iné krajiny môžu mať odlišnú legislatívu, avšak vo väčšine prípadov (vrátane EÚ) by ste mali prerokovať otázky týkajúce sa zásad ochrany súkromia a ochrany osobných údajov so svojím právnikom, ktorý vám môže pomôcť a nastaviť všetky procesy podľa vašich potrieb a danej situácie.

Pre viac informácii nás kedykoľvek kontaktujte.

Dobrá otázka v tomto prípade znie: Mali by ste si registrovať ako ochrannú známku hernú znelku? Vo väčšine prípadov to nie je dôležité, pretože autorskoprávna ochrana sa väčšinou vzťahuje na všetky prípady možného porušenia vášho herného soundtracku. Ak však máte pocit, že váš soundtrack je natoľko dištinktívny, že môže plniť funkciu ochrannej známky, môžete sa o tom poradiť s odborníkom na duševné vlastníctvo. Zákon, ako aj nariadenie EÚ, zvukovú ochrannú známku umožňujú.

Pre viac informácii nás kedykoľvek kontaktujte.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR