Monitoring duševného vlastníctva
Aktívna ochrana vašich práv

Basic

(slovná ochranná známka)
40 / mesiac
 • 2 slovné ochranné známky
 • Odporúčanie postupu advokátom
 • Mesačné reporty

Basic

(obrazová ochranná známka)
50 / mesiac
 • 1 obrazová ochranná známka
 • Odporúčanie postupu advokátom
 • Mesačné reporty

Premium

(slovná + obrazová ochranná známka)
90 / mesiac
 • 3 slovné ochranné známky
 • 1 obrazová ochranná známka
 • Odporúčanie postupu advokátom
 • Mesačné reporty
odporúčame

Extra

(slovná, obrazová známka a dizajn)
395 / mesiac
 • 10 slovných ochranných známok
 • 3 obrazové ochranné známky
 • 2 dizajny
 • Odporúčanie postupu advokátom
 • Mesačné reporty
odporúčame

Prečo známkový monitoring?

Registráciou ochrannej známky alebo dizajnu spravíte prvý a najdôležitejší krok k zabezpečeniu ochrany vašej značky alebo dizajnu. Avšak pre úplné udržanie si svojich práv je potrebné aktívne chrániť svoje práva voči konkurencii alebo potenciálnym porušiteľom vašich práv. Pravidelným monitoringom zhodných alebo podobných ochranných známok alebo dizajnov získate:

Prečo náš monitoring?

Vďaka použitiu špecializovaného softvéru na monitorovanie práv duševného vlastníctva a našim skúsenostiam v tejto oblasti práva vieme, čo hľadáme, a môžeme za vás zvládnuť proces monitorovania vašich značiek alebo produktov. Ak odhalíme potenciálne hrozby pre vaše práva, bezplatne vám odporučíme aj ďalšie kroky. Výberom našej spoločnosti získate rôzne výhody, ako napríklad:

Pokiaľ vám záleží na vašej značke alebo výrobku, a myslíte to s nimi do budúcna vážne, tak by ste sa určite mali zaujímať aj o ich právnu ochranu a taktiež to, či vás niekto nekopíruje alebo nepoužíva vašu značku či dizajn. Existuje mnoho ďalších dôvodov prečo začať aktívne chrániť svoje duševné vlastníctvo. Celý proces nie je ani finančne náročný v porovnaní s inými nákladmi na údržbu značky, ako sú investície do marketingu. Ide len o malý výdaj potrebný pre udržiavanie každej serióznej značky.

Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa služby monitoring, kedykoľvek nás kontaktujte.

Jediné čo od vás potrebujeme na to, aby sme mohli službu monitoringu poskytnúť sú základné kontaktné údaje a fakturačné údaje. Ďalej sú to územie na ktorom chcete, aby sme monitoring vykonávali a tiež odkaz na vašu ochrannú známku alebo dizajn v oficiálnom registri. Ak vaša ochranná známka alebo dizajn nie sú registrované, postačuje ak nám pošlete ich vyobrazenie.

Monitoring práv je vykonávaný advokátom so špecializáciou na právo duševného vlastníctva.

Monitoring obrazových prvkov alebo dizajnov je časovo náročnejší v porovnaní s vyhľadávaním podobností pri slovných známkach. Z toho dôvodu je táto služba pri obrazových ochranných známkach drahšia. Spoliehame sa na kvalitu poskytovanej služby a nie na kvantitu. Preto považujeme monitoring každej jednej ochrannej známky za dôležitý. Môžete si byť preto istý, že každý prieskum bude z našej strany vykonaný s odbornou starostlivosťou.

Pri poskytovaní služby sa spoliehame na kvalitu a nie na kvantitu, a preto považujeme každý jeden monitoringový prieskum za dôležitý a vykonávame ho z náležitou odbornou starostlivosťou. Preto aj napriek tomu, že môžeme používať rovnaký software a iné nástroje na samotný prieskum ako používa konkurencia, nespoliehame sa len na automatizované vyhľadávania. Tiež využívame umelú inteligenciu na nájdenie najpresnejších výsledkov, avšak používame aj manuálne porovnávanie výsledkov, ktoré posudzuje osoba so skúsenosťami v oblasti práva duševného vlastníctva.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR