Kryptomeny
Komplexné právne poradenstvo pre odvetvie kryptomien

Ochranná známka

Zabezpečte si svoje práva k vašej značke.

Registrovať

Monitoring známok

Aktívne chráňte svoju značku pred konkurenciou.

Viac informácii

Registrácia dizajnu

Spoľahlivý spôsob ochrany vášho dizajnu.

Registrovať

Registrácia copyrightu

Dostupné riešenie ochrany diela pre každého.

Registrovať

Kryptomeny

Či už ste malý alebo veľký podnik zaoberajúci sa kryptomenami, môžeme vám poskytnúť právnu podporu vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa vašich práv duševného vlastníctva.

Keďže váš digitálny produkt predstavuje komplex rôznych práv duševného vlastníctva, môže byť náročné nájsť správnu stratégiu na ochranu všetkých jeho hlavných aspektov. Sme tu, aby sme vám poskytli právne poradenstvo vo všetkých súvisiacich právnych oblastiach, a to napr.:

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na svoj digitálny produkt?
Vedeli ste, že softvér je možné zaregistrovať v registri autorských práv?
Vedeli ste, že si môžete zaregistrovať názov spoločnosti ako ochrannú známku?
Predošlé
Ďalšie

Prečo my?

Vďaka špecializácii na oblasť práva duševného vlastníctva, individuálnemu prístupu ku každému prípadu a transparentným cenám, vám vieme poskytnúť odborné a dostupné právne poradenstvo, a to či už ste jednotlivec alebo spoločnosť.

Časté otázky

Áno, v každom prípade odporúčame zvážiť registráciu ochrannej známky, keďže tá je vo väčšine prípadov najvýhodnejším riešením pre ochranu vašej značky. Radi vám poradíme pri výbere vhodnej stratégie pre ochranu vašej značky, loga, sloganu a iných.

Vo väčšine prípadov nie je pokus o patentovanie aplikácie najlepšou voľbou. V niektorých prípadoch však patent môže byť výhodným a účinným spôsobom ochrany vášho vynálezu. Všetko závisí od konkrétneho prípadu a situácie.

Autorské právo chráni len určité aspekty vašej appky, ako napríklad samotný kód. Nezabezpečuje vám však "all-in-one" ochranu celej aplikácie. Vždy je potrebné zvážiť aspoň registráciu ochrannej známky, registráciu dizajnu alebo iné právne inštitúty slúžiace na ochranu duševného vlastníctva.

Existuje niekoľko spôsobov, ako postupovať. Určitú ochranu vám zabezpečuje automaticky autorské právo, ale niektoré grafické prvky, ako sú ikony a používateľské rozhranie, možno chrániť prostredníctvom registrovaného dizajnu. Ak ide o 3D hry tak grafika herných postáv je chránená čiastočne prostredníctvom autorských práv pričom väčšina ikonických postáv je bežne chránená 3D ochrannou známkou.

Nie, svoju aplikáciu nemusíte registrovať v žiadnom oficiálnom registri. Existujú však určité spôsoby, ako posilniť svoju autorskú pozíciu, a tie vám v budúcnosti umožnia preukázať svoje autorstvo v prípade sporu. Ide o oficiálne alebo súkromné systémy registrácie autorských práv. Tieto možnosti odporúčame každému vývojárskemu štúdiu alebo hernému vývojárovi dobre zvážiť už na začiatku vývoja softvéru. Radi vám navrhneme riešenie na mieru.

Veľmi dobrá úvodná stratégia, na ochranu duševného vlastníctva, je ochranná známka pre názov appky v krajinách vášho záujmu a dobré licenčné zmluvy. Komplexná odpoveď by však závisela od mnohých faktorov, ako je typ aplikácie a relevantné trhy.

Áno, niekto iný môže používať názov vašej appky, napríklad keď predáva produkty alebo ponúka služby v úplne inom segmente. V niektorých prípadoch sa to však môže považovať za nekalú súťaž, ale na takúto situáciu sa môžete pripraviť správnou stratégiou ochrany duševného vlastníctva a registráciou názvu appky ako ochrannej známky pre určité kategórie výrobkov alebo služieb. Pre viac informácií nás kedykoľvek kontaktujte.

Keďže ľudia vaše logo rozpoznajú a spájajú si ho s vašimi produktmi a kvalitou vašich služieb, je ochranná známka veľmi dobrou voľbou. Ak nie ste autorom loga, zvážte aj získanie licencie od jeho tvorcu, a to aj na účely jeho registrácie ako ochrannej známky či na iné obchodné a marketingové účely. Predídete tak potenciálnym sporom v budúcnosti.

Áno, softvér je vo väčšine krajín sveta považovaný za dielo, ktoré môže byť chránené autorským právom.

Keďže ľudia vaše logo rozpoznajú a spájajú si ho s vašimi produktmi a kvalitou vašich služieb, je ochranná známka veľmi dobrou voľbou. Ak nie ste autorom loga, zvážte aj získanie licencie od jeho tvorcu, a to na účely jeho registrácie ako ochrannej známky a tiež na iné obchodné a marketingové účely. Predídete tak potenciálnym sporom v budúcnosti.

Príkladom výhradnej licencie je, že poskytovateľ licencie (autor) dáva nadobúdateľovi licencie (vydavateľovi) súhlas na výhradné vydanie svojej knihy na určitom území. Napríklad vo Francúzsku. Autor má potom zakázané poskytnúť licenciu niekomu inému počas trvania tejto zmluvy. Výhradná licencia je častokrát výhodnejšia pre autora ako aj pre vydavateľa.

Na druhej strane nevýhradná licencia znamená, že autor neposkytuje vydavateľovi výhradné právo na vydanie svojej knihy, takže túto licenciu môže poskytnúť aj niekomu tretiemu. Vďaka tomu môže existovať na rovnakom trhu viac vydavateľov toho istého diela.

Ide o komplikovanú otázku, pričom odpoveď závisí aj od konkrétneho prípadu. Vždy však odporúčame konzultovať možnosti postupu so špecialistom na túto právnu oblasť. Základom je vždy spraviť náležitý prieskum všetkých okolností prípadu predtým, ako sa pustíte do samotného podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k softvéru. Taktiež je vhodné nezabudnúť na dohodu o mlčanlivosť pokiaľ sú tu citlivé informácie alebo obchodné tajomstvo prípadne otázky technológii, použitých postupov atď. V opačnom prípade môžete ľahko zistiť, že potenciálny "kupec" už pred podpisom zmluvy začal používať vaše duševné vlastníctvo a vy už nemáte takmer žiadnu efektívnu možnosť ho v tom zastaviť.

Niekedy je veľmi zložité rozpoznať či ide v danom prípade o porušovanie práv duševného vlastníctva alebo nie. Tiež je náročné podať všeobecnú odpoveď o šanci na úspech pri ochrane vašich práv, pretože to skutočne závisí od konkrétneho prípadu. Šance na úspech závisia aj od vašej doterajšej stratégie ochrany duševného vlastníctva, od registrovaných práv a ďalších okolností. Pokiaľ máte za to, že niekto porušuje vaše práva, sme vám kedykoľvek k dispozícii a radi s vami preberieme možnosti ďalšieho postupu.

Neexistuje všeobecná šablóna licencie pre koncového užívateľa, ktorá by bola použiteľná pre každú aplikáciu a taktiež každú krajinu. Ak nejakú nájdete, je veľká pravdepodobnosť, že nebude vhodným riešením pre váš prípad. Dohody, licencie alebo zmluvy tohto druhu sú také položky, ktoré by ste mali prediskutovať s právnikom špecializujúcim sa na právo duševného vlastníctva.

Áno, softvér je vo väčšine krajín sveta považovaný za dielo, ktoré môže byť chránené autorským právom.

Doba "šablón" pre zásady ochrany osobných údajov sa skončila po zavedení nových právnych predpisov o ochrane osobných údajov v EÚ. Hlavným pravidlom politiky ochrany údajov je, že koncový používateľ má právo vedieť, ako budú jeho údaje využívané. Iné krajiny môžu mať odlišnú legislatívu, avšak vo väčšine prípadov (vrátane EÚ) by ste mali prerokovať otázky týkajúce sa zásad ochrany súkromia a ochrany osobných údajov so svojím právnikom, ktorý vám môže pomôcť a nastaviť všetky procesy podľa vašich potrieb a danej situácie.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR