Hračky
Právne poradenstvo pre výrobcov spoločenských hier a hračiek

Registrácia dizajnu

Spoľahlivý spôsob ochrany vášho dizajnu.

Registrovať

Ochranná známka

Zabezpečte si svoje práva k vašej značke.

Registrovať

Registrácia copyrightu

Dostupné riešenie ochrany diela pre každého.

Registrovať

Hračky

Stolové hry, herné figúrky, puzzle, hračky na diaľkové ovládanie, bábiky a iné hračky- všetky majú niečo spoločné - majú špecifický dizajn a špecifické spôsoby predaja. Preto je ku všetkým hračkám pridružených mnoho nehmotných aktív, ktoré si vyžadujú dôkladnú právnu ochranu pred prípadnými porušiteľmi práv.

Rozvoj podniku v tak kreatívnom odvetví ako je zábavný priemysel resp. výroba hier a hračiek je časovo náročný a vyžaduje množstvo kreatívnej energie. Na druhej strane je v tejto oblasti silný konkurenčný boj a každý súťažiteľ sa snaží získať čo najväčšiu konkurenčnú výhodu oproti ostatným. Preto sme tu, aby sme pomohli s ochranou vašich práv. Ponúkame napríklad:

Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojho podniku?
Vedeli ste, že môžete zaregistrovať svoj dizajn a získať tak právnu ochranu?
Vedeli ste, že môžete získať ochrannú známku na názov svojho produktu?
Predošlé
Ďalšie

Prečo my?

Vďaka špecializácii na oblasť práva duševného vlastníctva, individuálnemu prístupu ku každému prípadu a transparentným cenám, vám vieme poskytnúť odborné a dostupné právne poradenstvo, a to či už ste jednotlivec alebo spoločnosť.

Časté otázky

Neexistuje jediná správna predpísaná forma, ktorá by určovala to, akým spôsobom je nutné oznamovať svoje autorské právo k dielu verejnosti. Najčastejšie a najpoužívanejšie sú napríklad tieto: Autorské práva vyhradené © 2020 Marek Dobrý alebo Copyright © 2020 Marek Dobrý. Všetky práva vyhradené.

Minimum, ktoré môžete urobiť pre ochranu svojho nehmotného majetku, je zabezpečenie ochrannej známky pre názov podniku alebo pre logo, ktoré sú už dobre známe pre vašich klientov. Ďalším dobrým tipom je zaregistrovať si názov domény na rôznych úrovniach, napríklad .eu .com .us, aby nikto nemohol prísť a vytvoriť podobný e-shop s takmer identickým názvom domény. Úplná odpoveď by však závisela od mnohých faktorov, ako je typ produktov, ktoré predávate a rozsah vášho trhu.

Áno, je možná aj registrácia dizajnov digitálnych produktov. Táto stratégia je využívaná mnohými spoločnosťami, ktoré predávajú svoje digitálne produkty. Dobrým príkladom najaktuálnejšieho využitia dizajnu vo virtuálnom svete je registrácia ikoniek, užívateľských rozhraní hier alebo aplikácii, dizajnu spoločenských hier a taktiež má svoje využitie v metaverse a ďalších digitálnych svetoch. Rovnako možno spomenúť aj dizajn digitálnych "skinov" vo videohrách, oblečenia, obuvi a iných. Digitálne produkty môžete v mnohých prípadoch tiež chrániť prostredníctvom ochrannej známky.

Existuje niekoľko spôsobov, ako ochrániť svoj dizajn. Určitú ochranu možno zabezpečiť prostredníctvom autorských práv, ďalšiu prostredníctvom ochrannej známky, ale najúčinnejšia ochrana dizajnu sa poskytuje na základe registrácie dizajnu (nazývanej aj ochrana priemyselného vzoru).

Takmer každý hmotný predmet a tiež mnohé digitálne produkty môžu byť za splnenia určitých podmienok, registrované ako dizajn. Napríklad šperky, keramika, nástroje, nábytok, dekorácie, grafické používateľské rozhranie (GUI), počítačové ikony, hardvér, vozidlá, tašky, oblečenie, hudobné nástroje, hračky, hry, pracovné zariadenia atď.

Nie, nemusíte registrovať dizajn na to, aby ste boli považovaný za jeho autora. Pokiaľ však svoj dizajn nezaregistrujete a zverejníte ho, môžete mať problém s jeho registráciou v budúcnosti. Preto vždy odporúčame zvážiť registráciu dizajnu ešte pred jeho zverejnením.

Áno, niekto ďalší môže používať váš dizajn v krajine B, a to aj napriek tomu, že máte ten istý dizajn registrovaný v krajine A. Existujú však možnosti registrácie dizajnu vo viacerých krajinách súčasne. Možno spomenúť napríklad registráciu v rámci Európskej únie alebo podanie medzinárodnej prihlášky. Existujú aj iné možnosti ako sa v takomto prípade brániť, avšak tie závisia od konkrétnej situácie. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Na niektoré aspekty dizajnu vášho výrobku sa môže vzťahovať autorská ochrana, napríklad na obrázky, fotky či ilustrácie. Samotný produktový dizajn však vo väčšine krajín sveta nie je chránený autorským právom. Existuje osobitný právny nástroj nazývaný registrovaný dizajn alebo priemyselný vzor (v závislosti od krajiny), a ten chráni vizuálny alebo estetický aspekt daného výrobku. S registráciou dizajnu vám radi pomôžeme. Neváhajte nás v tejto veci kedykoľvek kontaktovať.

Keďže ľudia vaše logo rozpoznajú a spájajú si ho s vašimi produktmi a kvalitou vašich služieb, je ochranná známka veľmi dobrou voľbou. Ak nie ste autorom loga, zvážte aj získanie licencie od jeho tvorcu, a to aj na účely jeho registrácie ako ochrannej známky či na iné obchodné a marketingové účely. Predídete tak potenciálnym sporom v budúcnosti.

Ide o komplikovanú otázku, pričom odpoveď závisí aj od konkrétneho prípadu. Vždy však odporúčame konzultovať možnosti postupu so špecialistom na túto právnu oblasť. Základom je spraviť vždy náležitý prieskum všetkých okolností prípadu predtým, ako sa pustíte do samotného podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k dizajnu. Taktiež je vhodné nezabudnúť na dohodu o mlčanlivosť pokiaľ sú v hre citlivé informácie alebo obchodné tajomstvo prípadne otázky technológii, použitých materiálov atď. V opačnom prípade môžete ľahko zistiť, že potenciálny "kupec" už pred podpisom zmluvy začal používať váš dizajn a vy už nemáte takmer žiadnu efektívnu možnosť ho v tom zastaviť.

Niekedy je veľmi zložité rozpoznať či ide v danom prípade o porušovanie práv duševného vlastníctva alebo nie. Tiež je náročné podať všeobecnú odpoveď o šanci na úspech pri ochrane vašich práv, pretože to skutočne závisí od konkrétneho prípadu. Šance na úspech závisia aj od vašej doterajšej stratégie ochrany duševného vlastníctva, od registrovaných práv a ďalších okolností. Pokiaľ máte za to, že niekto porušuje vaše práva, sme vám kedykoľvek k dispozícii a radi s vami preberieme možnosti ďalšieho postupu.

Príkladom výhradnej licencie je, že poskytovateľ licencie (autor) dáva nadobúdateľovi licencie (vydavateľovi) súhlas na výhradné vydanie svojej knihy na určitom území. Napríklad vo Francúzsku. Autor má potom zakázané poskytnúť licenciu niekomu inému počas trvania tejto zmluvy. Výhradná licencia je častokrát výhodnejšia pre autora ako aj pre vydavateľa.

Na druhej strane nevýhradná licencia znamená, že autor neposkytuje vydavateľovi výhradné právo na vydanie svojej knihy, takže túto licenciu môže poskytnúť aj niekomu tretiemu. Vďaka tomu môže existovať na rovnakom trhu viac vydavateľov toho istého diela.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR