Zmeny v obchodnom registri
Jednoduchý formulár, transparentné ceny a odborný prístup
EUR
Odhadovaná cena
0 EUR

Need help with form?

Výhody advokátskej kancelárie

Zmeny v obchodnom registri si síce môže každý realizovať aj vo vlastnej réžii, prípadne mnohí tieto záležitosti zveria do rúk neprávnikov, ktorí neručia za svoju prácu, to vám však môže spôsobiť nemalé komplikácie. Spoluprácou s advokátom získate mnohé výhody: 

Právne poradenstvo

Pokiaľ neviete presne aké zmeny potrebujete alebo sa rozhodujete či je potrebné zmeniť vaše obchodné meno alebo nie, radi vám poradíme. Ponúkame aj služby súvisiace so založením s. r. o. Konzultácia je možná na diaľku emailom alebo telefonicky, a taktiež po dohode aj na osobnom stretnutí.

Proces zápisu zmien v s. r. o. do obchodného registra (OR) trvá spravidla 3 – 10 pracovných dní od podania návrhu na zápis zmien v spoločnosti do OR. Dĺžka tejto doby závisí od niekoľkých faktorov, a to umiestnenie sídla spoločnosti, prideleného vyššieho súdneho úradníka a korektnosti údajov poskytnutých klientom.

Áno, celý proces môžete vybaviť na diaľku bez potreby osobného stretnutia s advokátom. Všetky pokyny aj dokumenty sú posielané emailom na adresu, ktorú uvediete v kontaktnom formulári.

Akonáhle je vaša objednávka skompletizovaná, t. j. máme k dispozícii všetky údaje potrebné k spracovaniu dokumentov k zmenám v s. r. o., bude vám vystavená a poslaná faktúra na úhradu. Faktúra je spravidla vystavovaná na fakturačné údaje danej spoločnosti.

Overenie podpisov zabezpečuje notár alebo obecný úrad (matrika). Notárov nájdete väčšinou v každom meste. Notárske overenie podpisu aj overenie podpisu na matrike sú z rovnocenné, takže si môžete vybrať ktorúkoľvek z týchto dvoch možností. Úradné overenie podpisu je spoplatnené cca. sumou 2 až 3 eurá za každý podpis.

Službu zmien s. r. o. môžete najrýchlejšie objednať vyplnením formulára, ktorý nájdete v hornej časti tejto stránky. Formulár je veľmi jednoduchý a vyplníte ho v 2 krokoch za pár minút. Po jeho odoslaní sú údaje už u nás, kedy už len počkáte na kontrolu kompletnosti údajov z našej strany a potvrdenie objednávky.

Objednať službu zmien v s. r. o. možno však aj prostredníctvom zaslania emailu na info@akspila.sk alebo telefonicky na našom telefónnom čísle +421944237985.

Takéto konanie v aktuálnej legislatíve neexistuje. Nie je preto napríklad možné zapísať zmeny v s. r. o. do obchodného registra za jeden deň.

Pre používanie elektronickej schránky spoločnosti je potrebné, aby mal konateľ k dispozícii platný občiansky preukaz, s ktorým je možné prihlásiť sa do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. Úrady budú s vašou spoločnosťou komunikovať už spravidla len prostredníctvom tejto elektronickej schránky.

Cena za spracovanie dokumentov k zmenám v s. r. o. s poradenstvom na osobnom stretnutí s klientom sa v štandardných prípadoch navyšuje o 70,- EUR, pričom táto suma sa nenavyšuje o DPH. V zložitých prípadoch môže byť cena navýšená o vyššiu sumu, ktorá je však vždy včas s klientom odkomunikovaná.