Zmeny v obchodnom registri
Jednoduchý formulár, transparentné ceny a odborný prístup
EUR
Odhadovaná cena
0 EUR

Poradíme vám?

Výhody advokátskej kancelárie

Zmeny v obchodnom registri si síce môže každý realizovať aj vo vlastnej réžii, prípadne mnohí tieto záležitosti zveria do rúk neprávnikov, ktorí neručia za svoju prácu, to vám však môže spôsobiť nemalé komplikácie. Spoluprácou s advokátom získate mnohé výhody: 

Právne poradenstvo

Pokiaľ neviete presne aké zmeny potrebujete alebo sa rozhodujete či je potrebné zmeniť vaše obchodné meno alebo nie, radi vám poradíme. Ponúkame aj služby súvisiace so založením s. r. o. Konzultácia je možná na diaľku emailom alebo telefonicky, a taktiež po dohode aj na osobnom stretnutí.

Proces zápisu zmien v s. r. o. do obchodného registra (OR) trvá spravidla 3 – 10 pracovných dní od podania návrhu na zápis zmien v spoločnosti do OR. Dĺžka tejto doby závisí od niekoľkých faktorov, a to umiestnenie sídla spoločnosti, prideleného vyššieho súdneho úradníka a korektnosti údajov poskytnutých klientom.

Áno, celý proces môžete vybaviť na diaľku bez potreby osobného stretnutia s advokátom. Všetky pokyny aj dokumenty sú posielané emailom na adresu, ktorú uvediete v kontaktnom formulári.

Akonáhle je vaša objednávka skompletizovaná, t. j. máme k dispozícii všetky údaje potrebné k spracovaniu dokumentov k zmenám v s. r. o., bude vám vystavená a poslaná faktúra na úhradu. Faktúra je spravidla vystavovaná na fakturačné údaje danej spoločnosti.

Overenie podpisov zabezpečuje notár alebo obecný úrad (matrika). Notárov nájdete väčšinou v každom meste. Notárske overenie podpisu aj overenie podpisu na matrike sú z rovnocenné, takže si môžete vybrať ktorúkoľvek z týchto dvoch možností. Úradné overenie podpisu je spoplatnené cca. sumou 2 až 3 eurá za každý podpis.

Službu zmien s. r. o. môžete najrýchlejšie objednať vyplnením formulára, ktorý nájdete v hornej časti tejto stránky. Formulár je veľmi jednoduchý a vyplníte ho v 2 krokoch za pár minút. Po jeho odoslaní sú údaje už u nás, kedy už len počkáte na kontrolu kompletnosti údajov z našej strany a potvrdenie objednávky.

Objednať službu zmien v s. r. o. možno však aj prostredníctvom zaslania emailu na info@akspila.sk alebo telefonicky na našom telefónnom čísle +421944237985.

Takéto konanie v aktuálnej legislatíve neexistuje. Nie je preto napríklad možné zapísať zmeny v s. r. o. do obchodného registra za jeden deň.

Pre používanie elektronickej schránky spoločnosti je potrebné, aby mal konateľ k dispozícii platný občiansky preukaz, s ktorým je možné prihlásiť sa do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. Úrady budú s vašou spoločnosťou komunikovať už spravidla len prostredníctvom tejto elektronickej schránky.

Cena za spracovanie dokumentov k zmenám v s. r. o. s poradenstvom na osobnom stretnutí s klientom sa v štandardných prípadoch navyšuje o 70,- EUR, pričom táto suma sa nenavyšuje o DPH. V zložitých prípadoch môže byť cena navýšená o vyššiu sumu, ktorá je však vždy včas s klientom odkomunikovaná. 

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR