Finančná podpora pre Herné štúdia 2024

Ste spoločnosť, ktorá vyrobila aspoň jednu videohru alebo má za sebou imerzný projekt, ktorý bol nedávno komerčne distribuovaný a hľadáte spôsob financovania vášho ďalšieho projektu?

V tom prípade ste na správnom mieste. Pomôžeme vám s vybavením žiadosti o grant EÚ, vďaka ktorému môžete získať až 200.000 EUR na váš projekt.

Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • spoločnosť alebo konzorcium vyvinula/vyrobila aspoň jednu videohru alebo imerzný projekt, ktorý bol komerčne distribuovaný v období od 1. 1. 2021 do uzávierky výzvy
  • hlavný predmet podnikania je vývoj videohier, zábavného softvéru alebo výroba audiovizuálnych diel
  • ste väčšinovým vlastníkom projektu
  • produkčná fáza (začínajúca od vytvorenia prvého hrateľného prototypu/skúšobnej verzie hry) nesmie byť naplánovaná skôr ako 10 mesiacov po dátume uzávierky

 

Trvanie projektu, na ktoré žiadate grant nesmie presiahnuť 36 mesiacov.

Financovanie je nastavené tak, že môžete dostať maximálnu sumu 200.000 EUR pričom ide o fixnú čiastku vo výške 60% odhadovaného uznateľného rozpočtu na vývoj. To znamená, že dofinancovať potrebujete 40% z vlastného vrecka.

 

Aké typy projektov môžu získať finančnú podporu?

  • naratívne videohry alebo interaktívny naratívny a imerzný obsah
  • príbeh musí byť rozprávaný v priebehu celej hry alebo projektu, čiže musí ísť o tzv. in-game storytelling a nie iba o rozprávanie príbehu v úvode či závere.

 

Žiadosti o finančnú podporu je možné žiadať zatiaľ najneskôr do 24.01.2024. Pokiaľ bude zverejnená ďalšia výzva, budeme o tom informovať.

Pokiaľ máte záujem o konzultáciu v tejto veci, kedykoľvek nás kontaktujte na info@akspila.com alebo telefonicky na 0944237985.

Zdroj.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR