Finančná podpora pre Herné štúdia 2024

Ste spoločnosť, ktorá vyrobila aspoň jednu videohru alebo má za sebou imerzný projekt, ktorý bol nedávno komerčne distribuovaný a hľadáte spôsob financovania vášho ďalšieho projektu?

V tom prípade ste na správnom mieste. Pomôžeme vám s vybavením žiadosti o grant EÚ, vďaka ktorému môžete získať až 200.000 EUR na váš projekt.

Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • spoločnosť alebo konzorcium vyvinula/vyrobila aspoň jednu videohru alebo imerzný projekt, ktorý bol komerčne distribuovaný v období od 1. 1. 2021 do uzávierky výzvy
  • hlavný predmet podnikania je vývoj videohier, zábavného softvéru alebo výroba audiovizuálnych diel
  • ste väčšinovým vlastníkom projektu
  • produkčná fáza (začínajúca od vytvorenia prvého hrateľného prototypu/skúšobnej verzie hry) nesmie byť naplánovaná skôr ako 10 mesiacov po dátume uzávierky

 

Trvanie projektu, na ktoré žiadate grant nesmie presiahnuť 36 mesiacov.

Financovanie je nastavené tak, že môžete dostať maximálnu sumu 200.000 EUR pričom ide o fixnú čiastku vo výške 60% odhadovaného uznateľného rozpočtu na vývoj. To znamená, že dofinancovať potrebujete 40% z vlastného vrecka.

 

Aké typy projektov môžu získať finančnú podporu?

  • naratívne videohry alebo interaktívny naratívny a imerzný obsah
  • príbeh musí byť rozprávaný v priebehu celej hry alebo projektu, čiže musí ísť o tzv. in-game storytelling a nie iba o rozprávanie príbehu v úvode či závere.

 

Žiadosti o finančnú podporu je možné žiadať zatiaľ najneskôr do 24.01.2024. Pokiaľ bude zverejnená ďalšia výzva, budeme o tom informovať.

Pokiaľ máte záujem o konzultáciu v tejto veci, kedykoľvek nás kontaktujte na info@akspila.com alebo telefonicky na 0944237985.

Zdroj.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR