Lacnejšia Registrácia Dizajnov v roku 2024

Registrácia dizajnu

Dizajn možno zaregistrovať a získať tak ochranu na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni. Túto možnosť využívajú desiatky tisíc dizajnérov a firiem po celom svete na to, aby ochránili svoje inovácie a duševné vlastníctvo. Registrácia dizajnu je platná toľko rokov, koľko sa rozhodnete ju udržovať v platnosti. Na začiatku je to 5 rokov, pričom väčšina úradov na svete umožňuje platnosť predĺžiť ešte o minimálne ďalších 10 rokov. S registráciou dizajnu vám môže pomôcť advokát alebo iný certifikovaný odborník v zahraničí.

Lacnejšie poplatky

Niektoré krajiny a regióny sa rozhodli znížiť niektoré poplatky, ktoré prihlasovatelia dizajnov platia pri podávaní medzinárodnej prihlášky dizajnov. Toto bude mať za následok šetrenie financií prihlasovateľov dizajnov a tiež firiem, ktoré si dizajny na medzinárodnej úrovni registrujú. Krajiny, ktoré svoje poplatky znížili sú Ruská federácia a ďalej ide o Európsku úniu a Africkú organizáciu pre duševné vlastníctvo. Porovnanie nových poplatkov s doterajšími nájdete nižšie.

Poplatky sú uvedené v švajčiarskych frankoch a ide o poplatok, ktorý predpokladá podanie prihlášky pre jeden dizajn. Poplatok pri podaní viacerých dizajnov v jednej prihláške sa môže líšiť od poplatku, ktorý zaplatíte pri podaní prihlášky pre jeden dizajn.

Výhody medzinárodnej registrácie

Podaním medzinárodnej prihlášky pre dizajn ušetríte množstvo finančných prostriedkov, ktoré by vás stálo prihlasovanie dizajnu v každej krajine alebo regióne zvlášť. Takto dokážete podať jednu prihlášku, v ktorej vyznačíte krajiny, v ktorých chcete mať dizajn chránený a následne po registrácii už nemusíte registrovať dizajn v inej krajine alebo hľadať miestneho odborníka na právo dizajnov, ktorý by vám podal ďalšiu prihlášku v inej krajine.

Pomôžeme vám

Zvažujete, či váš dizajn stojí za registráciu alebo potrebujete celý tento proces zabezpečiť? Radi vám poradíme a všetko vybavíme za vás. Cenu našich služieb aj úradných poplatkov budete vedieť vždy vopred. Pre bližšie informácie nás kedykoľvek kontaktujte.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR