Lacnejšia Registrácia Dizajnov v roku 2024

Registrácia dizajnu

Dizajn možno zaregistrovať a získať tak ochranu na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni. Túto možnosť využívajú desiatky tisíc dizajnérov a firiem po celom svete na to, aby ochránili svoje inovácie a duševné vlastníctvo. Registrácia dizajnu je platná toľko rokov, koľko sa rozhodnete ju udržovať v platnosti. Na začiatku je to 5 rokov, pričom väčšina úradov na svete umožňuje platnosť predĺžiť ešte o minimálne ďalších 10 rokov. S registráciou dizajnu vám môže pomôcť advokát alebo iný certifikovaný odborník v zahraničí.

Lacnejšie poplatky

Niektoré krajiny a regióny sa rozhodli znížiť niektoré poplatky, ktoré prihlasovatelia dizajnov platia pri podávaní medzinárodnej prihlášky dizajnov. Toto bude mať za následok šetrenie financií prihlasovateľov dizajnov a tiež firiem, ktoré si dizajny na medzinárodnej úrovni registrujú. Krajiny, ktoré svoje poplatky znížili sú Ruská federácia a ďalej ide o Európsku úniu a Africkú organizáciu pre duševné vlastníctvo. Porovnanie nových poplatkov s doterajšími nájdete nižšie.

Poplatky sú uvedené v švajčiarskych frankoch a ide o poplatok, ktorý predpokladá podanie prihlášky pre jeden dizajn. Poplatok pri podaní viacerých dizajnov v jednej prihláške sa môže líšiť od poplatku, ktorý zaplatíte pri podaní prihlášky pre jeden dizajn.

Výhody medzinárodnej registrácie

Podaním medzinárodnej prihlášky pre dizajn ušetríte množstvo finančných prostriedkov, ktoré by vás stálo prihlasovanie dizajnu v každej krajine alebo regióne zvlášť. Takto dokážete podať jednu prihlášku, v ktorej vyznačíte krajiny, v ktorých chcete mať dizajn chránený a následne po registrácii už nemusíte registrovať dizajn v inej krajine alebo hľadať miestneho odborníka na právo dizajnov, ktorý by vám podal ďalšiu prihlášku v inej krajine.

Pomôžeme vám

Zvažujete, či váš dizajn stojí za registráciu alebo potrebujete celý tento proces zabezpečiť? Radi vám poradíme a všetko vybavíme za vás. Cenu našich služieb aj úradných poplatkov budete vedieť vždy vopred. Pre bližšie informácie nás kedykoľvek kontaktujte.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR