Právne poradenstvo
Máte právny problém a potrebujete sa poradiť?

Právne poradenstvo

Potrebujete spracovať zmluvu na mieru, začínate s podnikaním alebo sa potrebujete poradiť s právnikom v inej záležitosti? Radi vám pomôžeme nájsť riešenie vašej situácie.

Iné právne služby

Pokiaľ sa rozhodujete či založiť s. r. o. alebo podnikať iným spôsobom, radi vám poradíme. Ponúkame aj služby súvisiace s ochranou práva duševného vlastníctva vrátane ochrany značky a dizajnu. Konzultácia je možná na diaľku emailom alebo telefonicky, a taktiež po dohode na osobnom stretnutí.

Časté otázky

Áno, osobné stretnutie je možné po predchádzajúcej dohode s klientom.

Proces zápisu s. r. o. do obchodného registra (OR) trvá spravidla 3 – 10 pracovných dní od podania návrhu na zápis spoločnosti do OR. Dĺžka tejto doby závisí od niekoľkých faktorov, a to umiestnenie sídla spoločnosti, prideleného vyššieho súdneho úradníka a korektnosti údajov poskytnutých klientom.

Je potrebné tiež dodať, že pred samotným návrhom na zápis spoločnosti do OR je potrebné pre spoločnosť získať živnostenské oprávnenie a podpísať všetky dokumenty potrebné pre vznik spoločnosti. Tieto úkony taktiež trvajú nejaký čas a nemožno ich nijako obísť.

Áno, celý proces môžete vybaviť na diaľku bez potreby osobného stretnutia s advokátom. Takmer každý jeden právny problém vieme odkonzultovať na diaľku, a to prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Je preto jedno odkiaľ ste.

Overenie podpisov zabezpečuje notár alebo obecný úrad (matrika). Notárov nájdete väčšinou v každom meste. Notárske overenie podpisu aj overenie podpisu na matrike sú z hľadiska zakladania spoločnosti rovnocenné, takže môžete si vybrať ktorúkoľvek z týchto dvoch možností. Úradné overenie podpisu je spoplatnené cca. sumou 2 až 3 eurá za každý podpis.

Takéto konanie v aktuálnej legislatíve neexistuje. Nie je preto napríklad možné zapísať s. r. o. do obchodného registra za jeden deň.

Pre používanie elektronickej schránky spoločnosti je potrebné, aby mal konateľ k dispozícii platný občiansky preukaz, s ktorým je možné prihlásiť sa do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. Úrady budú s vašou spoločnosťou komunikovať už spravidla len prostredníctvom tejto elektronickej schránky.

Cena za založenie s. r. o. s osobným stretnutím s klientom sa navyšuje o 70,- EUR, pričom táto suma sa nenavyšuje o DPH. V zložitých prípadoch môže byť cena navýšená o vyššiu sumu, ktorá je však vždy včas s klientom odkomunikovaná. 

Radi pomôžeme so spísaním akéhokoľvek typu zmluvy. Pokiaľ máte záujem o neštandardnú zmluvu, je vhodné sa s nami pred samotným spísaním zmluvy poradiť. Nie vždy je klientova predstava o zmluve vhodným riešením na dosiahnutie želaného výsledku.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR