Právne poradenstvo
Máte právny problém a potrebujete sa poradiť?

Právne poradenstvo

Potrebujete spracovať zmluvu na mieru, začínate s podnikaním alebo sa potrebujete poradiť s právnikom v inej záležitosti? Radi vám pomôžeme nájsť riešenie vašej situácie.

Iné právne služby

Pokiaľ sa rozhodujete či založiť s. r. o. alebo podnikať iným spôsobom, radi vám poradíme. Ponúkame aj služby súvisiace s ochranou práva duševného vlastníctva vrátane ochrany značky a dizajnu. Konzultácia je možná na diaľku emailom alebo telefonicky, a taktiež po dohode na osobnom stretnutí.

Časté otázky

Áno, osobné stretnutie je možné po predchádzajúcej dohode s klientom.

Proces zápisu s. r. o. do obchodného registra (OR) trvá spravidla 3 – 10 pracovných dní od podania návrhu na zápis spoločnosti do OR. Dĺžka tejto doby závisí od niekoľkých faktorov, a to umiestnenie sídla spoločnosti, prideleného vyššieho súdneho úradníka a korektnosti údajov poskytnutých klientom.

Je potrebné tiež dodať, že pred samotným návrhom na zápis spoločnosti do OR je potrebné pre spoločnosť získať živnostenské oprávnenie a podpísať všetky dokumenty potrebné pre vznik spoločnosti. Tieto úkony taktiež trvajú nejaký čas a nemožno ich nijako obísť.

Áno, celý proces môžete vybaviť na diaľku bez potreby osobného stretnutia s advokátom. Takmer každý jeden právny problém vieme odkonzultovať na diaľku, a to prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Je preto jedno odkiaľ ste.

Overenie podpisov zabezpečuje notár alebo obecný úrad (matrika). Notárov nájdete väčšinou v každom meste. Notárske overenie podpisu aj overenie podpisu na matrike sú z hľadiska zakladania spoločnosti rovnocenné, takže môžete si vybrať ktorúkoľvek z týchto dvoch možností. Úradné overenie podpisu je spoplatnené cca. sumou 2 až 3 eurá za každý podpis.

Takéto konanie v aktuálnej legislatíve neexistuje. Nie je preto napríklad možné zapísať s. r. o. do obchodného registra za jeden deň.

Pre používanie elektronickej schránky spoločnosti je potrebné, aby mal konateľ k dispozícii platný občiansky preukaz, s ktorým je možné prihlásiť sa do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. Úrady budú s vašou spoločnosťou komunikovať už spravidla len prostredníctvom tejto elektronickej schránky.

Cena za založenie s. r. o. s osobným stretnutím s klientom sa navyšuje o 70,- EUR, pričom táto suma sa nenavyšuje o DPH. V zložitých prípadoch môže byť cena navýšená o vyššiu sumu, ktorá je však vždy včas s klientom odkomunikovaná. 

Radi pomôžeme so spísaním akéhokoľvek typu zmluvy. Pokiaľ máte záujem o neštandardnú zmluvu, je vhodné sa s nami pred samotným spísaním zmluvy poradiť. Nie vždy je klientova predstava o zmluve vhodným riešením na dosiahnutie želaného výsledku.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR