Založenie s.r.o.
Začiatok podnikania za transparentnú cenu s pomocou právnika

Zoznam voľných živností stiahnete TU

Založenie s. r. o. vrátane súdneho poplatku
280 EUR

Poradíme vám?

Výhody založenia s pomocou advokáta

Neriskujte založenie svojej s. r. o. prostredníctvom rôznych neprávnikov “zakladačov” a predíďte prípadným problémom tak, že zveríte založenie s. r. o. do rúk advokáta.

Právne poradenstvo

Pokiaľ sa rozhodujete či založiť s. r. o. alebo podnikať iným spôsobom, radi vám poradíme. Ponúkame aj služby súvisiace so zmenami vo vašej spoločnosti. Konzultácia je možná na diaľku emailom alebo telefonicky, a taktiež po dohode na osobnom stretnutí.

Časté otázky

Proces zápisu s. r. o. do obchodného registra (OR) trvá spravidla 3 – 10 pracovných dní od podania návrhu na zápis spoločnosti do OR. Dĺžka tejto doby závisí od niekoľkých faktorov, a to umiestnenie sídla spoločnosti, prideleného vyššieho súdneho úradníka a korektnosti údajov poskytnutých klientom.

Je potrebné tiež dodať, že pred samotným návrhom na zápis spoločnosti do OR je potrebné pre spoločnosť získať živnostenské oprávnenie a podpísať všetky dokumenty potrebné pre vznik spoločnosti. Tieto úkony taktiež trvajú nejaký čas a nemožno ich nijako obísť.

Nie je potrebné vložiť vklad 5000 EUR na bankový účet zakladanej spoločnosti. Na účely zápisu spoločnosti do obchodného registra sa však vyžaduje podpísanie vyhlásenia správcu vkladu, ktoré pre vás spracujeme.

Áno, spoločnosť, ktorá bude zapísaná v obchodnom registri bude mať už pridelené aj IČO (identifikačné číslo organizácie) a následne jej aj daňový úrad pridelí DIČ (daňové identifikačné číslo).

Áno, celý proces môžete vybaviť na diaľku bez potreby osobného stretnutia s advokátom. Všetky pokyny aj dokumenty sú posielané emailom na adresu, ktorú uvediete v kontaktnom formulári.

Cena za založenie s. r. o. na diaľku je 280,- EUR. V cene je zahrnuté spracovanie štandardných dokumentov k založeniu s. r. o. s voľnými živnosťami, súdny poplatok vo výške 150,- EUR, elektronické ohlásenie na živnostenskom úrade a elektronické podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Doplatok za pridanie remeselnej alebo viazanej živnosti je 30,- EUR. Cena za prípadné dodatočné právne poradenstvo pred, počas alebo po založení spoločnosti je spoplatnené individuálne podľa potrieb a požiadaviek klienta.

Ceny sa nenavyšujú o DPH.

Bankový účet pre s. r. o. si môžete založiť akonáhle spoločnosť vznikne, teda po jej zápise do obchodného registra.

Akonáhle je vaša objednávka skompletizovaná, t. j. máme k dispozícii všetky údaje potrebné k založeniu s. r. o. a spracovaniu dokumentov, bude vám vystavená a poslaná faktúra na úhradu. Faktúra je spravidla vystavovaná na fakturačné údaje zakladateľa spoločnosti.

Overenie podpisov zabezpečuje notár alebo obecný úrad (matrika). Notárov nájdete väčšinou v každom meste. Notárske overenie podpisu aj overenie podpisu na matrike sú z hľadiska zakladania spoločnosti rovnocenné, takže môžete si vybrať ktorúkoľvek z týchto dvoch možností. Úradné overenie podpisu je spoplatnené cca. sumou 2 až 3 eurá za každý podpis.

Založenie môžete najrýchlejšie objednať vyplnením formulára, ktorý nájdete v hornej časti tejto stránky. Formulár je veľmi jednoduchý a vyplníte ho v 3 krokoch za pár minút. Po jeho odoslaní sú údaje už u nás, kedy už len počkáte na kontrolu kompletnosti údajov z našej strany a potvrdenie objednávky.

Objednať založenie s. r. o. možno však aj prostredníctvom zaslania emailu na info@akspila.sk alebo telefonicky na našom telefónnom čísle +421944237985.

Takéto konanie v aktuálnej legislatíve neexistuje. Nie je preto napríklad možné zapísať s. r. o. do obchodného registra za jeden deň.

Pre používanie elektronickej schránky spoločnosti je potrebné, aby mal konateľ k dispozícii platný občiansky preukaz, s ktorým je možné prihlásiť sa do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. Úrady budú s vašou spoločnosťou komunikovať už spravidla len prostredníctvom tejto elektronickej schránky.

Cena za založenie s. r. o. s osobným stretnutím s klientom sa navyšuje o 70,- EUR, pričom táto suma sa nenavyšuje o DPH. V zložitých prípadoch môže byť cena navýšená o vyššiu sumu, ktorá je však vždy včas s klientom odkomunikovaná. 

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR