Rastlinné pasy
Právna pomoc pri premiestňovaní rastlín a rastlinných produktov

Potrebujete poradiť?

Rastlinné pasy

Rastlinný pas slúži na zabezpečenie transparentnosti a oznamovania rastlinolekárskych informácií na vnútornom trhu Európskej únie. Vyžaduje sa na všetkých úrovniach od výrobcu po maloobchod, s určitými výnimkami. Cieľom zavedenia rastlinných pasov je zníženie šírenia škodcov alebo chorôb a zabezpečenie vysledovateľnosti pôvodu v prípade napadnutia škodcami. Dole sú uvedené príklady prevádzkovateľov, ktorí môžu  podliehať povinnosti týkajúcej sa rastlinných pasov:

Čo vám ponúkame

V našej praxi veríme, že každá poctivá práca sa vypláca, a každý výsledok takej práce je potrebné právne zabezpečiť. Preto každý prípad, ktorým sa zaoberáme riešime s náležitou starostlivosťou. Prípady týkajúce sa rastlín vo všeobecnosti, čiže aj prípady týkajúce sa rastlinných pasov, registrácie prevádzkovateľov a iných výrobcov rastlinných výrobkov riešime obzvlášť citlivo a zameriavame sa na dosiahnutie klientom požadovaného výsledku. Spolupráca s nami prináša viacero benefitov:

Pre viac informácii k téme registrácie prevádzkovateľov alebo rastlinných pasov nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na 0944237985 alebo emailom na info@akspila.com

Hlavná platná legislatíva k tejto oblasti je:

Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 487/2011 Z. z. o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní

Nariadenie EP a Rasy (EÚ) o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2313, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v nej

Áno, viac informácii o registrácii nových odrôd rastlín nájdete na tomto odkaze.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR