Rastlinné pasy
Právna pomoc pri premiestňovaní rastlín a rastlinných produktov

Potrebujete poradiť?

Rastlinné pasy

Rastlinný pas slúži na zabezpečenie transparentnosti a oznamovania rastlinolekárskych informácií na vnútornom trhu Európskej únie. Vyžaduje sa na všetkých úrovniach od výrobcu po maloobchod, s určitými výnimkami. Cieľom zavedenia rastlinných pasov je zníženie šírenia škodcov alebo chorôb a zabezpečenie vysledovateľnosti pôvodu v prípade napadnutia škodcami. Dole sú uvedené príklady prevádzkovateľov, ktorí môžu  podliehať povinnosti týkajúcej sa rastlinných pasov:

Čo vám ponúkame

V našej praxi veríme, že každá poctivá práca sa vypláca, a každý výsledok takej práce je potrebné právne zabezpečiť. Preto každý prípad, ktorým sa zaoberáme riešime s náležitou starostlivosťou. Prípady týkajúce sa rastlín vo všeobecnosti, čiže aj prípady týkajúce sa rastlinných pasov, registrácie prevádzkovateľov a iných výrobcov rastlinných výrobkov riešime obzvlášť citlivo a zameriavame sa na dosiahnutie klientom požadovaného výsledku. Spolupráca s nami prináša viacero benefitov:

Pre viac informácii k téme registrácie prevádzkovateľov alebo rastlinných pasov nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na 0944237985 alebo emailom na info@akspila.com

Hlavná platná legislatíva k tejto oblasti je:

Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 487/2011 Z. z. o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní

Nariadenie EP a Rasy (EÚ) o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2313, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v nej

Áno, viac informácii o registrácii nových odrôd rastlín nájdete na tomto odkaze.