Rastlinné pasy
Právna pomoc pri premiestňovaní rastlín a rastlinných produktov

Potrebujete poradiť?

Rastlinné pasy

Rastlinný pas slúži na zabezpečenie transparentnosti a oznamovania rastlinolekárskych informácií na vnútornom trhu Európskej únie. Vyžaduje sa na všetkých úrovniach od výrobcu po maloobchod, s určitými výnimkami. Cieľom zavedenia rastlinných pasov je zníženie šírenia škodcov alebo chorôb a zabezpečenie vysledovateľnosti pôvodu v prípade napadnutia škodcami. Dole sú uvedené príklady prevádzkovateľov, ktorí môžu  podliehať povinnosti týkajúcej sa rastlinných pasov:

Čo vám ponúkame

V našej praxi veríme, že každá poctivá práca sa vypláca, a každý výsledok takej práce je potrebné právne zabezpečiť. Preto každý prípad, ktorým sa zaoberáme riešime s náležitou starostlivosťou. Prípady týkajúce sa rastlín vo všeobecnosti, čiže aj prípady týkajúce sa rastlinných pasov, registrácie prevádzkovateľov a iných výrobcov rastlinných výrobkov riešime obzvlášť citlivo a zameriavame sa na dosiahnutie klientom požadovaného výsledku. Spolupráca s nami prináša viacero benefitov:

Pre viac informácii k téme registrácie prevádzkovateľov alebo rastlinných pasov nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na 0944237985 alebo emailom na info@akspila.com

Hlavná platná legislatíva k tejto oblasti je:

Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 487/2011 Z. z. o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní

Nariadenie EP a Rasy (EÚ) o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2313, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v nej

Áno, viac informácii o registrácii nových odrôd rastlín nájdete na tomto odkaze.

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR