Ako chrániť svoj dizajn?

Ako dizajnér nových produktov ste sa už určite stretli s tým, že bol váš alebo cudzí dizajn skopírovaný niekým ďalším. Pred takýmto neoprávneným zásahom môžete svoje dizajny chrániť prostredníctvom registrácie. Zaregistrovaný dizajn požíva viac práv, máte vďaka nemu väčšiu právnu istotu v prípade uplatňovania svojich práv a zvyšujete tak hodnotu svojej tvorby. V tomto stručnom článku sa dozviete o výhodách registrácie dizajnu, úrovniach registrácie dizajnu a dobe platnosti registrovaného dizajnu. Pre viac informácii o registrácii dizajnu nás kedykoľvek bezplatne kontaktujte.

Výhody registrácie dizajnu

Dizajnéri registrujú svoje dizajny kvôli prestíži, prvenstvu alebo jednoducho preto, že ide o najlepší právny spôsob ochrany dizajnu, ktorý právny poriadok umožňuje, avšak ďalšími výhodami registrácie dizajnu sú aj:

 • ochrana vzhľadu produktu
 • zvýšenie hodnoty produktu
 • registrovaný dizajn sa stáva majetkom
 • ochrana pred falšovaním
 • rýchlejšie uplatnenie práv
 • možnosť licencovania dizajnu
 • monopol na dizajn
 • dôkaz o vlastníctve dizajnu

Úrovne registrácie dizajnu

Dizajn možno zaregistrovať na 3 úrovniach, pričom vhodnú stratégiu je potrebné premyslieť už na začiatku, aby ste po čase nezistili, že zverejnením dizajnu na národnej úrovni vám bráni v registrácii na regionálnej úrovni. Aktuálne je pre slovenský subjekt možné registrovať:

 • Dizajn v SR
 • Dizajn v EÚ
 • Medzinárodný dizajn

 

Dizajn v rámci SR je chránený len pre územie Slovenskej republiky, dizajn Spoločenstva (EÚ) vás chráni v celej Európskej únii a medzinárodnou registráciou dizajnu viete získať ochranu vo viacerých štátoch na svete súčasne, a to bez ohľadu na to, či ide o štáty v EÚ alebo nie.

Doba platnosti registrácie dizajnu

Dizajn si môžete chrániť až po dobu 25 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Túto dobu ochrany používa väčšina krajín sveta. Je však potrebné dbať na to, aby ste každých 5 rokov požiadali o predĺženie platnosti zápisu dizajnu. V opačnom prípade sa vám môže stať, že o práva k svojmu registrovanému dizajnu môžete prísť.

Registrácia dizajnu s advokátom

S prihláškou dizajnu a všetkými formálnymi a obsahovými náležitosťami vám vieme pomôcť za prijateľné ceny, ktoré vieme prispôsobiť vašim individuálnym možnostiam a potrebám. Ide o službu, ktorú vieme vybaviť veľmi rýchlo a efektívne, pričom vďaka našim skúsenostiam viete ušetriť čas a peniaze, a zároveň dosiahnuť registráciu dizajnu už po niekoľkých týždňoch.

Okrem toho vám radi pomôžeme aj získať grant z EÚ, ktorý je v cene našej služby a vďaka nemu ušetríte 75% zo sumy zaplatených úradných poplatkov za podanie prihlášky dizajnu.

Ak máte záujem o registráciu dizajnu kedykoľvek nás kontaktujte mailom na info@akspila.com alebo telefonicky na 0944237985, prípadne môžete priamo vyplniť formulár k registrácii dizajnu na našej stránke tu.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

This will be the person to whom we will issue invoice by default and also the person who will be the official trademark owner, once the registration is finished.

We will make categorization for you for free.

You can choose more categories for one brand. More categories means more fees. However, most of the brands use only protection in 2 or 3 of these categories. If you need help with the selection, contact us anytime or write your brand products in the next field.

Video, sound, pattern, colour or other type of trademark.

Trademark consisting of figurative and verbal elements.

Trademark consisting of only words or/and symbols.

Trademark protection in the USA.

Trademark protection in all member states of European Union.

Trademark protection in the territory of Slovak republic.

Design is considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design that has been made available to the public before the date of filing of the application for registration. You can contact us for more information.

Your design will be published in the design registry right after formal examination.

Registration may not be possible in this case. Contact us to discuss more options.

The author of the design who will be cited as author in the official registry.

You have written statement from designer that he does not want to be cited as author of the design in official design registry.

Will be displayed in the official registry of designs.

Design protection in all member states of European Union.

Design protection in the territory of Slovak republic.

Contact person:

Billing information:

EUR
EUR