Ako chrániť svoj dizajn?

Ako dizajnér nových produktov ste sa už určite stretli s tým, že bol váš alebo cudzí dizajn skopírovaný niekým ďalším. Pred takýmto neoprávneným zásahom môžete svoje dizajny chrániť prostredníctvom registrácie. Zaregistrovaný dizajn požíva viac práv, máte vďaka nemu väčšiu právnu istotu v prípade uplatňovania svojich práv a zvyšujete tak hodnotu svojej tvorby. V tomto stručnom článku sa dozviete o výhodách registrácie dizajnu, úrovniach registrácie dizajnu a dobe platnosti registrovaného dizajnu. Pre viac informácii o registrácii dizajnu nás kedykoľvek bezplatne kontaktujte.

Výhody registrácie dizajnu

Dizajnéri registrujú svoje dizajny kvôli prestíži, prvenstvu alebo jednoducho preto, že ide o najlepší právny spôsob ochrany dizajnu, ktorý právny poriadok umožňuje, avšak ďalšími výhodami registrácie dizajnu sú aj:

 • ochrana vzhľadu produktu
 • zvýšenie hodnoty produktu
 • registrovaný dizajn sa stáva majetkom
 • ochrana pred falšovaním
 • rýchlejšie uplatnenie práv
 • možnosť licencovania dizajnu
 • monopol na dizajn
 • dôkaz o vlastníctve dizajnu

Úrovne registrácie dizajnu

Dizajn možno zaregistrovať na 3 úrovniach, pričom vhodnú stratégiu je potrebné premyslieť už na začiatku, aby ste po čase nezistili, že zverejnením dizajnu na národnej úrovni vám bráni v registrácii na regionálnej úrovni. Aktuálne je pre slovenský subjekt možné registrovať:

 • Dizajn v SR
 • Dizajn v EÚ
 • Medzinárodný dizajn

 

Dizajn v rámci SR je chránený len pre územie Slovenskej republiky, dizajn Spoločenstva (EÚ) vás chráni v celej Európskej únii a medzinárodnou registráciou dizajnu viete získať ochranu vo viacerých štátoch na svete súčasne, a to bez ohľadu na to, či ide o štáty v EÚ alebo nie.

Doba platnosti registrácie dizajnu

Dizajn si môžete chrániť až po dobu 25 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Túto dobu ochrany používa väčšina krajín sveta. Je však potrebné dbať na to, aby ste každých 5 rokov požiadali o predĺženie platnosti zápisu dizajnu. V opačnom prípade sa vám môže stať, že o práva k svojmu registrovanému dizajnu môžete prísť.

Registrácia dizajnu s advokátom

S prihláškou dizajnu a všetkými formálnymi a obsahovými náležitosťami vám vieme pomôcť za prijateľné ceny, ktoré vieme prispôsobiť vašim individuálnym možnostiam a potrebám. Ide o službu, ktorú vieme vybaviť veľmi rýchlo a efektívne, pričom vďaka našim skúsenostiam viete ušetriť čas a peniaze, a zároveň dosiahnuť registráciu dizajnu už po niekoľkých týždňoch.

Okrem toho vám radi pomôžeme aj získať grant z EÚ, ktorý je v cene našej služby a vďaka nemu ušetríte 75% zo sumy zaplatených úradných poplatkov za podanie prihlášky dizajnu.

Ak máte záujem o registráciu dizajnu kedykoľvek nás kontaktujte mailom na info@akspila.com alebo telefonicky na 0944237985, prípadne môžete priamo vyplniť formulár k registrácii dizajnu na našej stránke tu.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR