Ochranná známka EÚ a jej výhody

Prečo registrovať ochrannú známku EÚ?

Najnovšie štúdie EUIPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo) dokazujú, že duševné vlastníctvo, vrátane ochranných známok EÚ, dizajnov a ďalších priemyselných práv majú priamy vplyv a dopad na úspešnosť európskych Startupov.

1. Práva duševného vlastníctva súvisia s úspechov Startupov

Štatistické štúdie poukazujú na fakt, že Startupy, ktoré si registrovali ochrannú známku EÚ v rannom štádiu ich rozvoja majú 10,2 násobne vyššiu šancu na získanie investícii pre ich dlhodobý rozvoj ako tie podniky, ktoré sa o svoje duševné vlastníctvo nezaujímajú a ochrannú známku si nezaregistrovali. Najviac si ochrannú známku EÚ registrujú v skorom štádiu svojho rozvoja Startupy z Nemecka (40%), Rakúska (40%), Talianska (39%), Nórska (34%), Dánska (34%), Švajčiarska (32%) a Česka (31%). Trend je však taký, že v budúcnosti už podniky, ktoré neinvestujú do ochrany svojho duševného vlastníctva, pri stále rastúcom význame duševného vlastníctva vo svete, budú mať problémy udržiavať svoj krok s konkurenciou.

2. Najväčšie výhody registrácie ochrannej známky EÚ

Za najväčšie výhody registrácie ochrannej známky EÚ Startupy sú považované: 1) Rýchlejšie získanie investorov 2) Možnosť používať symbol ochrannej známky ® 3) Zvýšenie šance na získanie podnikateľského úveru v banke 4) Lepšia vymožiteľnosť práva voči porušiteľom 5) Možnosť predaja alebo licencovania značky 6) Ďalšie výhradné práva, ktoré patria len majiteľovi registrovanej ochrannej známky EÚ

3. Koľko stojí registrácia ochrannej známky EÚ?

Registrácia ochrannej známky, či už svojpomocne, alebo s pomocou advokáta spravidla nie je finančne náročným úkonom. V EÚ zaplatíte základný poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky EÚ 850 EUR s tým, že do roku 2025 bude prebiehať grantová akcia EÚ na podporu práv duševného vlastníctva, vďaka ktorej viete ušetriť až 75% zo zaplateného úradného poplatku. Celá registrácia vás tak vyjde pár stoviek EUR s tým, že pre optimalizáciu celého procesu a minimalizáciu rizika neúspešnej registrácie odporúčame vždy asistenciu advokáta pri podávaní prihlášky ochrannej známky Európskej únie.

4. Čo po úspešnej registrácii ochrannej známky EÚ?

Akonáhle máte ochrannú známku v EÚ zaregistrovanú, obdržíte osvedčenie o jej registrácii a stávate sa tak majiteľom ochrannej známky v celej Európskej únii. Od tohto momentu môžete uplatňovať všetky práva majiteľa ochrannej známky EÚ doma i v zahraničí, môžete používať symbol registrovanej ochrannej známky ® a zamedziť konkurencii v používaní ochrannej známky pre registrované tovary alebo služby. Existuje množstvo ďalších práv, ktoré môžete vždy konzultovať s vašim advokátom, ktorý sa špecializuje na právo ochranných známok.

5. Ako dlho je platná ochranná známka EÚ?

Ochranná známka EÚ je platná po dobu 10 rokov odo dňa podania prihlášky s tým, že pred uplynutím platnosti jej zápisu, môžete požiadať o obnovu jej zápisu na ďalších 10 rokov, a to aj opakovane.

6. Registrujte práva duševného vlastníctva v EÚ s nami

Ak zvažujete registráciu ochrannej známky EÚ, kedykoľvek nás kontaktujte, alebo vyplňte nezáväznú objednávku služby registrácie ochrannej známky EÚ na tomto odkaze. Ponúkame tiež služby registrácie dizajnu v EÚ alebo inde vo svete.

7. Zdroje

Pre viac informácii o štatistike v oblasti práv duševného vlastníctva odporúčame kontaktovať nasledovné úrady alebo inštitúcie:

EUIPO, WIPO alebo ÚPV SR.

Zdroj štatistickej štúdie: https://www.euipo.europa.eu/sk/news/euipo-epo-study

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR