Nové práva pre výrobcov remeselných výrobkov z dielne EÚ

Nové práva pre výrobcov remeselných výrobkov z dielne EÚ

EÚ schválila nové a inovatívne nariadenie s cieľom ochrany zemepisných označení (GI) pre remeselné a priemyselné výrobky. Tento článok poskytuje zjednodušený prehľad toho, čo nová právna úprava prináša.

Ochrana jedinečných nejedlých výrobkov: Európska únia zaviedla nové právo duševného vlastníctva na ochranu renomovaných nejedálnych výrobkov ako je Muránske sklo, Albaceteský riad, Donegalský tweed, Porcelán z Limoges, Solingenský riad a Poľská keramika Boleslawiec. Týmto chce pomôcť remeselníkom, výrobcom a malým podnikom, ktorých výrobky sú úzko spojené práve s ich zemepisným pôvodom.

Ďalším cieľom nariadenia je pomáhať remeselníkom a výrobcom propagovať a chrániť ich výrobky, čím sa zjednodušuje rozpoznávanie a výber kvalitných výrobkov spotrebiteľmi pri ich nákupe.

Rozšírenie aktuálnej právnej úpravy: Toto nariadenie stavia na existujúcej právnej ochrane zemepisných označení a rozširuje ju za hranice vín, destilátov, potravín a poľnohospodárskych výrobkov na remeselné a priemyselné výrobky. EU tým chce posilniť práva duševného vlastníctva aj v nových odvetviach.

Európsky úrad pre duševné vlastníctvo (EUIPO) bude hrať kľúčovú úlohu pri riadení procesu registrácie týchto zemepisných označení, čím zjednodušuje a zlacňuje celý proces. Výrobcovia budú podávať svoje žiadosti o registráciu prostredníctvom národných úradov členských štátov a tí žiadatelia, ktorí nemajú národný systém ochrany zemepisných označení, môžu požiadať o registráciu priamo EUIPO.

Ide o ďalší krok, ktorým sa EÚ snaží vyhovieť požiadavkám medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z Lisabonskej dohody o ochrane zemepisných označení.

Záver

Nové nariadenie pre remeselné a priemyselné výrobky je významným krokom pre ochranu práv duševného vlastníctva v EU. Rozpoznáva hodnotu remeselných a priemyselných výrobkov, a posilňuje medzinárodnú ochranu duševného vlastníctva. Plne podporujeme túto iniciatívu, ktorá zo sebou prináša prísľub lepšej ochrany európskeho remeselného dedičstva.

Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva, kedykoľvek nás kontaktujte.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR