Ako zarobiť na duševnom vlastníctve

Ako zarobiť na duševnom vlastníctve

Hlavným cieľom ochrany duševného vlastníctva (DV) je využitie jeho potenciálu v čo najväčšom možnom rozsahu. Registrácia vašich práv a ich udržiavanie alebo iné kroky, ktoré podniknete na ochranu vášho duševného vlastníctva, nie sú samotným cieľom, ale len nástrojom na jeho dosiahnutie.

Získanie pridanej hodnoty z vášho duševného vlastníctva je hlavnou výhodou a tiež hlavným dôvodom existencie práv k duševnému vlastníctvu. Túto pridanú hodnotu možno získať rôznymi spôsobmi.

  1. Licencia - Najbežnejším a najpoužívanejším spôsobom komerčného využitia duševného vlastníctva je udeľovanie licencií. Je to v podstate proces udelenia súhlasu na používanie vášho duševného vlastníctva (napríklad vášho dizajnu) za protihodnotu, ktorá je spravidla vyjadrená v peniazoch. Podmienky sú väčšinou definované v licenčnej zmluve a môžu byť rôzne. Môžete napríklad požadovať percentuálny podiel zo zisku z predaja alebo môžete požadovať paušálne licenčné poplatky za každý mesiac alebo rok. Možností je veľa, a preto odporúčame tieto otázky prediskutovať s odborníkom na právo duševného vlastníctva vždy pred uzatvorením takejto dohody, aby ste si mohli nastaviť licenčné podmienky vo svojom najlepšom záujme tak, aby boli obe zmluvné strany spokojné.

  2. Používanie – Používanie duševného vlastníctva je tiež spôsob, ako získať pridanú hodnotu pre vaše produkty alebo služby. Ak napríklad používate svoju ochrannú známku, ktorá už má dobrú povesť, zákazníci si s väčšou pravdepodobnosťou vyberú váš výrobok. Ak pracujete s dizajnom, napríklad s dizajnom šperkov, môžete vytvoriť vlastné šperky chránené dizajnom a vylúčiť ostatných z výroby šperkov, ktoré by mali rovnaký dizajn. Zákazníci tak budú môcť kupovať tieto jedinečne dizajnové výrobky len od vás, pretože nebude nikto iný, kto by mohol predávať výrobky s rovnakým dizajnom.

  3. Predaj – Každý typ duševného vlastníctva má svoju hodnotu. Keďže duševné vlastníctvo je zároveň majetkom, ako napríklad vozidlo, dom alebo akýkoľvek iný hmotný predmet, môžete ho predať niekomu inému. Pred samotným predajom sa vždy najskôr obráťte na odborníka v príslušnej oblasti práva duševného vlastníctva, aby ste vedeli, aké kroky je vhodné podniknúť na bezproblémový predaj.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR