Licensing Intellectual Property

Licensing Intellectual Property

Most common way of monetizing your intellectual property (IP) is licensing. The main advantage when comparing to IP sale is that you remain the owner or author of your IP. By licensing you assign your rights to your IP such as trademark, patent, design or copyright to another person in exchange for royaltees. The royalties can be paid in full upfront or you can setup monthly or yearly payments.

You can license your IP to more licensees at once if you decide and can do so. This is called non-exlusive licensing. This way you can multiply your earnings in the same time. If you want to grant exclusive license to someone that means you can not grant it to the third party anymore.

Also bear in mind that you can limit your license to the certain territory only. For instance if you are a book writer you can grant territorialy exclusive license to one publisher in one country and another license to different publisher in another country. Both licenses can have different terms and conditions.

But where do you find licensee for your IP? Most people find the licensee easily because usualy when you work in certain segment for years, you probably have some contacts and if your IP is useful and „saleable“ then you will have your prospective licensee very soon just by asking around. Other situation comes up if its not the case and you would like to search on your own.

In that case we recommend looking online for IP marketplaces. It can be difficult to find the suitable option for you at the start, but you can always find a professional counsel if you are not sure if you are going the right way. You can find the list of some online IP marketplaces here.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR