Selling Intellectual Property

Selling Intellectual Property

Selling your intellectual property (IP) is one of the ways of how you can monetize your creations. Advantage of selling IP in comparisson to licensing it is that you are most probably going to get more money right away than you would get by granting license to it. However it also has some disadvantages such as you no longer have control over your IP if you sell it. But in some cases careful sale of IP can also save you money in the case when you, for instance, do not have enough finance to maintain your IP or your creation just needs different „environment“ to grow. Always be careful when deciding between IP sale or licensing.

When discussing about sale of your IP with potential buyers always be covered by confidentiality agreement and especially when discussing the sensitive information. Otherwise you may expect someone to „borrow“ your ideas at best. In the worst scenario, someone can even make your ideas to become his own and sell them as his own. Always put the protection of your creations and ideas at the first place.

But where do you find proper buyer for your IP? Most people find the relevant buyer easily because usualy when you work in certain segment for some time, you probably have some contacts and if your IP is useful and „saleable“ then you will have your prospective buyer really soon just by asking around. If this is not your case you should start looking for other options.

We recommend looking online for IP marketplaces. It can be difficult to find the suitable option for you at the start, but you can always find a professional counsel if you are not sure whether or not you are going the right way. You can find the list of some online IP marketplaces here.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR