Maurícius pristúpil k Madridskému známkovému systému

Maurícius pristúpil k Madridskému systému

Madridský systém, ktorého účelom je umožniť registráciu ochranných známok na celosvetovej úrovni bol založený už pred viac ako 130 rokmi a funguje s určitými vylepšeniami až do dnes, bude mať od Mája 2023 nového člena, a to Maurícius. Ten sa tak stáva 114 členom tohto systému na medzinárodnú ochranu známok, hneď po stredoamerickom Belize, ktorý sa stal členom vo Februári 2023.

Maurícius

Maurícijská republika je ostrovným štátom, nachádzajúcim sa na východ od ostrova Madagaskar a zároveň ide o najhustejšie obývanú krajinu v Afrike. V krajine má Slovenská republika svoje konzulárne zastúpenie, väčšina obyvateľstva tu hovorí anglicky a ide o jednu z obľúbených dovolenkových destinácii. Tieto parametre robia z krajiny jednu z dobrých destinácii pre rozvoj podnikania a poskytujú tak priestor aj k rozširovaniu pôsobenia nielen európskych značiek.

Výhody pre prihlasovateľov ochranných známok

Vďaka pristúpeniu tejto krajiny k Madridskému systému je teraz umožnené majiteľom ale aj budúcim prihlasovateľom ochranných známok rozšírenie známkovej ochrany aj na Maurícius. Toto je možné pri podaní novej medzinárodnej prihlášky ale aj pri takzvanom následnom vyznačení krajiny už po registrácii ochrannej známky.

Najväčšou výhodou madridského systému je možnosť podania len jednej medzinárodnej prihlášky ochrannej známky na ľubovoľný počet členských krajín madridského systému a tiež znížený poplatok za prihlásenie známky v porovnaní so situáciou, kedy by prihlasovateľ žiadal o zápis v každej z krajín samostatne.

Registrácia ochrannej známky

Ak máte záujem o registráciu svojej značky na medzinárodnej, regionálnej alebo národnej úrovni, kedykoľvek nás kontaktujte. Radi Vám odporučíme najlepší postup pre daný prípad. Ak ste už rozhodnutý ako a kde chcete registrovať svoju ochrannú známku, môžete využiť aj náš online formulár.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR