Registrácia tvorcov obsahu a influencerov

Registrácia tvorcov obsahu a influencerov

Pokiaľ máte YouTube kanál, zdieľate videá na TikToku, v službe Facebook Watch alebo na Instagrame, je pravdepodobné, že sa na vás vzťahuje nová oznamovacia povinnosť voči Rade pre mediálne služby (ďalej len „Rada“). V tomto článku sa pozrieme na to, kto má a kto nemá povinnosť žiadať od Rady udelenie autorizácie, kto má oznamovaciu povinnosť a kto nemá voči Rade žiadnu povinnosť.

Bežný používateľ sociálnych sietí

V skratke platí, že pokiaľ ste bežným používateľom sociálnych sietí ako sú Facebook, YouTube, Instagram alebo TikTok, kde zdieľate svoje videá príležitostne, pričom tie majú súkromný charakter a nezverejňujete ich na účely dosiahnutia zisku (napr. speňažovanie prostredníctvom reklamy, propagácia vlastných alebo cudzích výrobkov alebo služieb), tak nemáte voči Rade žiadnu povinnosť.

Mám na sociálnej sieti kanál, akú mám povinnosť?

Ak máte napríklad kanál na YouTube či inej platforme a propagujete jeho prostredníctvom svoje služby alebo výrobky ako podnikateľ, tak má Váš kanál hospodársku povahu a teda máte povinnosť žiadať Radu o udelenie autorizácie v prípade právnickej osoby a ak ste fyzická osoba tak máte zase povinnosť oznamovaciu.


Pokiaľ teda prevádzkujete YouTube kanál ako fyzická osoba, nie ste podnikateľ, avšak kanál máte za účelom dosahovania zisku tak Vám veľmi pravdepodobne vznikla voči Rade oznamovacia povinnosť. Platí to aj v prípade, ak máte svoj kanál speňažovaný a aj keď síce kanál speňažovaný nemáte, ale propagujete na ňom buď svoje výrobky alebo služby, alebo výrobky alebo služby niekoho iného.

Frekvencia zverejňovania videí a ani počet videí na vašom kanáli, nemajú vplyv na to, či máte alebo nemáte oznamovaciu povinnosť.

Mám na sociálnej sieti firemný kanál, akú mám povinnosť?

Pred začiatkom vysielania si musíte pre svoj firemný kanál, na ktorom chcete napr. propagovať firemné produkty, požiadať o autorizáciu. Na jej udelenie má Rada 90 dní a preto odporúčame tak spraviť v dostatočnom predstihu.

Aký je poplatok za udelenie autorizácie?

Výška poplatkovej povinnosti závisí od toho o akú autorizáciu žiadate. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Pomôžeme vám

Žiadosť o autorizáciu alebo splnenie oznamovacej povinnosti pre váš kanál na sociálnej sieti môžete podať aj prostredníctvom našej kancelárie, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR