IP Grant for SMEs

Príspevok EÚ na ochranné známky v roku 2023

V roku 2023 môžu malé, stredné a mikro podniky požiadať o príspevok na viaceré výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva. Cieľom grantového programu je pomoc podnikom ochrániť ich práva duševného vlastníctva. Žiadosti možno podávať od 23.01.2023 až do 8.12.2023 pričom finančné prostriedky, ktoré únia poskytne, sú obmedzené a platí zásada „kto skôr príde, ten skôr berie“.

Preto ak zvažujete registráciu ochrannej známky alebo registráciu dizajnu v Európskej únii, tak určite odporúčame dlho nečakať a využiť túto príležitosť, ktorú minulý rok využilo stovky podnikov.

Na aké služby možno príspevok využiť?

Príspevok možno využiť na preplatenie 75% z úradného poplatku za nasledovné služby:

 

Do výšky 50% z úradného poplatku za nasledovné služby:

  • Prihláška ochrannej známky mimo EÚ
  • Prihláška dizajnu mimo EÚ

Aká je maximálna výška príspevku?

Maximálne možno využiť príspevok vo výške 1000,- EUR.

Kto má na príspevok nárok?

O príspevok môže úspešne požiadať malý, stredný alebo mikro podnik, resp. ich právny zástupca. Či spadá váš podnik pod tieto kategórie, môžete overiť TU.

Kto zabezpečuje vybavovanie žiadostí o grant?

Posudzovanie žiadostí a samotné rozhodovanie o udelení príspevku má na starosti od roku 2021 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Ako dlho trvá vybavenie žiadosti o grant?

Z našej skúsenosti sú žiadosti vybavované promptne a spravidla do 2 – 3 týždňov od korektne vyplnenej a podanej žiadosti. V prípade, že žiadosť nie je úplná alebo je chybná, úrad vás vyzve na odstránenie nedostatku a teda celý čas vybavenia žiadosti sa predĺži.

Príklady využitia príspevku

Ak podáte prihlášku ochrannej známky EÚ pre 2 triedy tovarov alebo služieb, zaplatíte pri podaní prihlášky 900,- EUR, avšak následne, keď požiadate o preplatenie už udeleného príspevku, úrad vám na účet vráti sumu 675,- EUR. V konečnom dôsledku tak za podanie takejto prihlášky zaplatíte len 225,- EUR.

Môžeme vám pomôcť so získaním grantu

V prípade záujmu o podanie žiadosti o príspevok, registráciu ochrannej známky EÚ alebo dizajnu v EÚ, nás kedykoľvek kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR