Duševné vlastníctvo – štatistika a trendy

Duševné vlastníctvo – štatistika a trendy

Hlavnou témou tohto článku je preskúmať, či vo svete dochádza k nárastu alebo poklesu používania a registrácie duševného vlastníctva (DV). Túto problematiku však budeme skúmať len z pohľadu ochranných známok, dizajnov, odrôd rastlín a patentov. Iné druhy práv duševného vlastníctva brať do úvahy nebudeme. Hlavným zdrojom tohto článku sú Svetové ukazovatele duševného vlastníctva z roku 2022, ktoré pripravila Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo (WIPO).

Ochranné známky

V prípade registrácií ochranných známok môžeme na celom svete pozorovať rastúci trend v počte podaných prihlášok. Zatiaľ čo v roku 2020 bolo podaných približne 3 281 900 prihlášok, v roku 2021 sme zaznamenali nárast až na 3 401 100 podaných prihlášok, čo predstavuje 3,6 % ročný nárast. Aby sme vyzdvihli niekoľko najväčších trhov, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo zaznamenal približne 497 000 prihlášok, Čína približne 899 000 prihlášok, India 488 526 prihlášok a Spojené kráľovstvo (UK) 450 815 prihlášok ochranných známok, pričom najväčší nárast počtu podaných prihlášok ochranných známok bolo zaznamenaných v Spojenom kráľovstve (+61,8 %) pravdepodobne v dôsledku brexitu, Brazílii (+32,3 %), Mexiku (+22,7 %), Kanade (+19,5 %) a niektorých ďalších krajinách.

Zaujímavým faktom je, že na úrady v Ázii pripadá 69,7 % všetkých podaní ochranných známok v roku 2021, čo znamená, že na úrady na ostatných kontinentoch pripadá len 30,3 % všetkých podaní ochranných známok na svete.

Dizajny

V roku 2021 bolo na celom svete podaných približne 1 200 000 prihlášok dizajnov, čo predstavuje 6,8 % nárast v porovnaní s rokom 2020. Najviac prihlášok dizajnov prijala Čína, ktorá je preto na prvom mieste, EUIPO na druhom mieste, Spojené kráľovstvo na treťom mieste a Kórejská republika na štvrtom mieste. Rovnaký trend ako pri prihláškach ochranných známok možno sledovať aj pri prihláškach dizajnov - na úrady v Ázii pripadlo v roku 2021 69,3 % všetkých prihlášok dizajnov na svete. Pre porovnanie s Európou, európske krajiny dostali 23,3 % všetkých prihlášok dizajnov sveta.

Najväčší nárast počtu prihlášok dizajnov možno opäť pozorovať práve v Číne, kde sa ročne podá približne 660 000 prihlášok. Keď to porovnáme s dizajnovými prihláškami prijatými úradom EUIPO, ktoré v roku 2021 predstavujú 117 049 prihlášok, môžeme konštatovať, že Čína zaznamenáva nevídaný rast počtu prihlášok dizajnov.

Odrody rastlín

Pokiaľ ide o nové odrody rastlín, v roku 2021 bolo na celom svete podaných viac ako 25300 žiadostí o ich registráciu. V porovnaní s rokom 2020 ide o výrazný nárast, a to až o 12 %. Najviac žiadostí bolo podaných v Číne, ktorá je tak na 1. mieste, USA na 2. mieste a v Spojenom kráľovstve, ktoré je tak na 3. mieste. Pokiaľ ide o žiadosti o registráciu odrôd rastlín, v samotnej Ázii sa v roku 2021 podalo viac ako 52 % všetkých žiadostí o registráciu odrôd rastlín z celého sveta, takže Ázia má viac žiadostí ako všetky ostatné kontinenty na svete dokopy.

Patenty

Pokiaľ ide o patenty ako jeden z najvyhľadávanejších nástrojov ochrany duševného vlastníctva, inovátori podali v roku 2021 na celom svete približne 3.400.000 patentových prihlášok, čo je o 3,6 % viac ako bol počet patentových prihlášok prijatých na celom svete v roku 2020. Čína je opäť krajinou, ktorá dostala najviac patentových prihlášok, v roku 2021 ich bolo 1,59 milióna, čo je približne 5,9 % nárast v porovnaní s rokom 2020. Preto len na Čínu pripadá viac ako 46,6 % všetkých patentových prihlášok podaných na celom svete v roku 2021. Druhé miesto patrí USA, tretie Japonsku a štvrté Kórejskej republike.

Záver

Môžeme jednoznačne konštatovať, že celosvetový trend registrácií práv duševného vlastníctva je stále na vzostupe, pričom v blízkej budúcnosti môžeme v tejto oblasti očakávať ešte väčší rast. Väčšina registrácií duševného vlastníctva sa uskutočňuje v Ázii, pričom Čína zaznamenáva obrovský nárast registrácií duševného vlastníctva, a preto má v tomto smere vedúce postavenie a zastáva tu prvú priečku. Keďže väčšina inovácií, technológií a súvisiacich práv duševného vlastníctva sa presúva práve do Ázie, môžeme len predpokladať, že tento stav bude mať veľký vplyv na celé svetové hospodárstvo a ekonomiku.

Pomôžeme vám

V prípade záujmu o registráciu ochrannej známky EÚ, dizajnu v EÚ alebo riešenie iných právnych otázok, nás kedykoľvek kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky.

Celý proces je s nami veľmi jednoduchý, transparentný a pre vás časovo nenáročný.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR