Get Your IP Grant 2023

Get Your IP Grant 2023

V roku 2023 Európska únia (EÚ) v spolupráci s Úradom EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) opäť otvorila grantový program pre malé a stredné podniky, ktorý ponúka preplatenie veľkej časti poplatku za podanie prihlášky ochranných známok v EÚ (75% poplatkov), dizajnov (75% poplatkov), patentov (75% poplatkov) a odrôd rastlín (50% poplatkov). Takýmto spôsobom sa snaží únia pomôcť malým a stredným podnikom, ktoré tvoria 99% všetkých podnikov, a ktoré zabezpečujú 3/4 všetkých pracovných miest v celej EÚ.

O príspevok, na nasledovné služby, môže požiadať akýkoľvek malý alebo stredný podnik:

  • ochranné známky EÚ, dizajny EÚ, ochranné známky v SR a dizajny v SR (získate späť až 75% poplatku)
  • medzinárodné ochranné známky (získate späť až 50% poplatku)
  • medzinárodné dizajny (získate späť až 50% poplatku)
  • národné patenty a patenty registrované cez Európsky patentový úrad (získate späť až 75% poplatku)
  • odrody rastlín (získate späť až 50% poplatku)

Výška grantu pre ochranné známky a dizajny je maximálne 1000 EUR, pre patenty 1500 EUR a pre odrody rastlín 225 EUR.

plant variety lawyer

Grantový program podporujúci ochranu duševného vlastníctva malých a stredných podnikov funguje už od roku 2021, pričom v roku 2022 bol grant udelený viac ako 21900 malým alebo stredným podnikom. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, môžu podnikatelia získať grant aj na získanie patentu alebo registrácie odrody rastlín v Európskej únii.

Môžeme vám pomôcť so získaním grantu

V prípade záujmu o podanie žiadosti o príspevok, registráciu ochrannej známky EÚ alebo dizajnu v EÚ, nás kedykoľvek kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky.

Celý proces je s nami veľmi jednoduchý, transparentný a pre vás časovo nenáročný.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR