Zrýchlený spôsob získania ochrany pre vynálezy

Zrýchlený spôsob získania ochrany pre vynálezy

Začiatkom apríla 2023 zaviedol Úrad priemyselného vlastníctva SR novinku – zrýchlené konanie o prihláške úžitkového vzoru tzv. fast track konanie.

Toto konanie má umožniť skrátiť priemernú celkovú dobu, ktorú prihlasovateľ čaká na udelenie tejto právnej ochrany pre svoj prihlásený vynález. Doba má byť v priemere skrátená až o 3 mesiace v porovnaní s aktuálnymi 9 mesiacmi, môže byť po novom úžitkový vzor udelený už do 6 mesiacov.

Podobné konanie zaviedol v roku 2021 úrad aj pre patenty. Rovnaké fast track konanie je u nás zavedené už aj pre dizajny a ochranné známky. Prihlasovateľ musí pre zrýchlené konanie splniť niekoľko podmienok, ktoré nájdete na tomto odkaze.

Zrýchlené konanie o prihláške či už úžitkového vzoru, dizajnu alebo ochrannej známky nie je nijako extra spoplatnené.

V prípade, že máte záujem o konzultáciu vo veciach práva duševného vlastníctva vrátane ochrany vynálezov, značky či dizajnu, kedykoľvek nás kontaktujte.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Informatívna cena zahŕňa:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR