USA znižujú poplatok za registráciu dizajnu

USA znižujú poplatok za registráciu dizajnu

Haagsky systém, ktorého účelom je umožniť registráciu dizajnov na celosvetovej úrovni bol založený už pred viac ako 95 rokmi a funguje s určitými vylepšeniami až do dnes, bude mať novinku, a to že USA znižujú poplatok za podanie prihlášky dizajnu ak prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške dizajnu vyznačí túto krajinu.

Prehľad zmien v poplatkoch nájdete v tabuľke nižšie:

Malé a Mikro podniky

Ako vidíme na vyššie uvedenej tabuľke, malé a mikro podniky majú v ešte priaznivejšiu situáciu, ako ostatné podniky pokiaľ ide o registráciu ich dizajnov v USA. Nová výška poplatku, ktorý platí malý subjekt, je teraz 273 SWF a pre mikro podnik je to len 137 SWF.

Preto odporúčame zvážiť medzinárodnú registráciu dizajnu, keďže možnosť získať medzinárodnú registráciu je teraz práve pre malé a mikro podniky ešte dostupnejšia.

Výhody registrácie

Majitelia dizajnov môžu požiadať o registráciu dizajnu v USA aj vtedy, keď nie sú občanmi tejto krajiny.

Najväčšou výhodou Haagskeho systému medzinárodnej ochrany dizajnov je možnosť podania len jednej medzinárodnej prihlášky dizajnu na ľubovoľný počet členských krajín tohto systému a tiež znížený poplatok za prihlásenie dizajnu v porovnaní so situáciou, kedy by prihlasovateľ žiadal o zápis v každej z krajín samostatne.

Registrácia dizajnu

Ak máte záujem o registráciu svojho dizajnu na medzinárodnej, regionálnej alebo národnej úrovni, kedykoľvek nás kontaktujte pre viac informácii. Radi odporúčime najlepší postup pre Váš prípad. Ak ste už rozhodnutý ako a kde chcete registrovať svoj dizajn, môžete využiť aj náš online formulár.

Sign up for the newsletter

Súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť aspoň 5000 EUR.

Estimated price includes:

Toto bude osoba, na ktorú je štandardne vystavená faktúra. Tiež ide o osobu, ktorá bude zapísaná vo verejnom registri ochranných známok ako jej prihlasovateľ a v prípade registrácie ako majiteľ.

Kategorizáciu spravíme za Vás zdarma v rámci ceny služby.

Tu si môžete vybrať viac kategórii. Viac kategórii, v ktorých bude Vaša známka prihlásená, znamená aj vyšší poplatok príslušnému úradu. Väčšina ochranných známok sa "zmestí" do 2 až 3 kategórii. Pokiaľ chcete s výberom poradiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo vpísať produkty, ktoré majú byť známkou chránené v ďalšom textovom poli.

Video, zvuk, vzor, farba alebo iný typ ochrannej známky.

Ochranná známka pozostávajúca z obrazových a slovných prvkov, napríklad logo s textom.

Ochranná známka pozostávajúca iba zo slov alebo bežných symbolov.

Známková ochrana v USA.

Známková ochrana vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Známková ochrana na území Slovenskej republiky.

Dizajn má individuálny charakter v prípade, ak celkový dojem, ktorý má na informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý majú na informovaného užívateľa iné dizajny zverejnené pred podaním prihlášky vášho dizajnu. Kontaktujte nás pre viac informácii.

Dizajn bude zverejnený v registri dizajnov ihneď po formálnom prieskume zo strany príslušného úradu.

V tomto prípade nemusí byť registrácia dizajnu už možná. Kontaktujte nás a zistíme ďalšie možnosti postupu.

Pôvodca dizajnu (osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou), ktorý bude ako pôvodca uvedený v registri dizajnov.

Doložíte písomné vyhlásenie pôvodcu dizajnu o tom, že nechce byť uvedený ako pôvodca dizajnu v registri dizajnov.

Údaj bude zverejnený v registri dizajnov.

Ochrana dizajnu na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie.

Ochrana dizajnu na úrovni Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba:

Billing information:

EUR
EUR